Home

Dikt snl

Aarre Merikanto – Store norske leksikon

Lyrikk, den ene av de tre hovedsjangerne i litteraturen, ved siden av episk diktning og dramatikk. Det kan ofte synes vanskelig klart å bestemme hva som egentlig skiller de tre sjangerne, men det kan f.eks. hevdes at lyrikken ligger nærmere den sang/musikk-tradisjonen som den er utgått fra. Lyriske tekster kjennetegnes av en gjennomført stemning eller tone, og ikke av fortelling eller. Store norske leksikon er ett ikke-kommersielt nettleksikonprosjekt betalt av bankinteresser. Nettstedet er basert på papirleksikonet Store norske leksikon fra 1905. Store norske leksikon er en godkjent kilde som kan brukes som referanse i oppgaver på skoler og universitet

Budstikken – avis – Store norske leksikon

Brand er et dramatisk dikt i fem akter av Henrik Ibsen, skrevet i Italia i 1865 og utgitt i København i 1866. Brand ble først skrevet som fortellende dikt, Den episke Brand, med tittel etter hovedpersonen. 4. akt ble spilt på Christiania Theater i 1867, samtlige akter for første gang på Nya Teatern i Stockholm i 1885, og med norsk ensemble på Nationaltheatret i 1904 Gikt betyr vanligvis urinsyregikt, men ordet brukes også som en samlebetegnelse for revmatiske sykdommer som gir smerter og stivhet i skjelett og muskelsystemet.Ekte gikt er det samme som urinsyregikt, arthritis urica.Opprinnelig kom betegnelsen av at man trodde «onde væsker» dryppet som dråper, guttae, fra hjernen til muskler og ledd og forårsaket smerter og stivhet. Bien-Lietz, Malgorzata: «Inger Hagerups diktning for barn» i Årboka Litteratur for barn og unge 1998, 59-71; Birkeland, Tone m.fl.: Norsk barnelitteraturhistorie, 1997, isbn 82-521-4381-4, Finn boken Grønstøl, Sigrid Bø & Unni Langås: Tanke til begjær: nylesingar i nordisk lyrikk, 2001 («Lyrisk melodrasma.Inger Hagerups dikt for voksne»: 103-29), isbn 82-02-19655-8, Finn boke

Les og nyt dikt mens De fortsatt kan - før all poesi blir sensurert. Les og nyt dikt på Internett mens De kan! Dersom De finner dikt som De liker eller annen nyttig informasjon på Internett så bør De skrive ut en kopi eller lagre nettsiden lokalt Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten. Vanlige virkemidler i dikt. Etter å ha førlest dikta har du fått en forståelse av hva temaet i diktene kan være, og du har skjønt hvorfor akkurat disse to dikta er satt sammen: Det er tydelig at oppgava ønsker at du skriver om hvordan livet i byen framstilles ulikt av de to dikterne

Henrik Arnold Wergeland var en norsk forfatter, samfunnsdebattant, avisredaktør og riksarkivar. Som forfatter var han svært produktiv innen en rekke sjangre, men han ble berømt for sin romantiske poesi. Wergeland er også kjent for sitt sterke engasjement for nasjonal folkeopplysning og som en forkjemper for jødenes sak i Norge. I Norges litteraturhistorie er Wergeland kanskje den fremste. Overvekt er en tilstand med for store energilagre i form av fettvev. Den lagrede energien er lik forskjellen mellom energiinntak og organismens samlede energiforbruk. Denne balansen er meget godt regulert, selv hos personer som legger på seg. En vektøkning på ni kg fra 25- til 55-årsalder (noe som ikke er uvanlig i vestlige industriland) representerer et overskuddsinntak på bare 0,3. Dikt, også kalla poesi og lyrikk, er ein sjanger innanfor skjønnlitteraturen som har desse kjenneteikna: . Tekstane er ofte relativt korte, somtid svært korte, og denne ord-økonomiseringa medfører at mykje meining må leggjast i kvart ord. Tekstane består av linjer, ikkje setningar.. Dei fleste former for dikt har ein klar musikalitet.Truleg er dikt opphavleg meint å skulle syngjast. Jeg er veldig glad i dikt som man kan bruke til noe, som tilsynelatende er enkle og som kan si noe vesentlig om livet. «Det er langt mellom venner» av Kolbein Falkeid er en favoritt i så måte. Diktet er fra samlingen Opp- og utbrudd fra 1978, og det har et så vakkert bilde av vennskap at du burde bruke det overfor en god gammel venn for

Dette er en oversikt over alle diktrealterte kategorier på dette nettstedet. Se kategorien alle dikt alfabetisk for en alfabetisk liste over alle diktene.; Se kategorien forfattere for å bla sortert etter forfatter.; Dikt er bra for deg. Motstand mot dikt er nytteløst. Lær deg ett kort dikt om kjærlighet utenatt og les det for din kjære/noe du vil ha kjær for ett bedre samliv Dikt uten rim og uten en fast rytme virker mindre lyriske og mere uharmoniske. Eksempel: «Landskap med gravemaskiner» av Rolf Jacobsen. De spis-er av skog-en-e mi-ne. Seks gra-ve-ma-ski-ner kom og spis-te av sko-ge-ne mi-ne. Gud hjel-pe meg for en skap-ning på dem. Hod-e Forfatter. Foreldre: Kontorist Johan Halsør (1876-1910) og næringsdrivende Karen Marie Totland (1874-1954). Gift 1931 med lektor Anders Askevold Hagerup (11.1.1904- 27.5.1979), sønn av konditor Ferdinand Konrad Gran Hagerup (1861-1939) og Jeanne Marie Askevold (1862-1928; datter av Anders Askevold, 1834-1900). Mor til Helge Hagerup (1933-) og Klaus Hagerup (1946-).Inger.

lyrikk - Store norske leksiko

Ungdom er livsfasen mellom barndom og voksenliv. . Utenfor den vestlige kulturkrets kan overgangen fra barndom til en status som voksen være brå og direkte, ofte markert gjennom ulike ritualer.I den moderne vestlige verden blir ungdomsfasen gjerne oppfattet som en nokså lang periode hvor man i noen situasjoner tildeles den voksnes identitet og i andre barnets Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn.Det er ekstra gratis

Fra Norske Dikt. Hopp til navigering Hopp til søk. Nei sjaa, kor det lyser og gyller og brenn burtpaa Snjokollen der yver Lid! Det er Soli, som renn, det er Soli, som renn og helsar so god og so blid. Og tusund av Augo, dimme fraa Draum, skal drikka seg bjarte i. Diktar. Foreldre: Bonde Johan B. Skylstad (1883-1974) og Martha Sperre (1901-83). Gift 23.7.1950 med sosialøkonom Johannes Takvam (12.4.1925-30.4.2003), son til industriarbeidar Magnus Takvam (1897-1977) og Anna Sofie Stein (1904-88), ekteskapet oppløyst 1975. Marie Takvam var ein velkjend og populær lyrikar, som gav ut 10 diktsamlingar over 40 år Haldis Moren Vesaas (1907-1995) er en av våre kjæreste lyrikere. Hun har også betydd mye for nynorsk språk og kultur. Vesaas skrev åtte diktsamlinger, og mange av diktene hennes blir ofte opplest i høytidsstunder. Haldis Moren Vesaas har også skrevet en hyllest til mor. Det er «Å vera i livet» som kom ut i samlingen I ein annan skog. «Til ungdommen» (også kjent som «Kringsatt av fiender» etter åpningsordene) er et dikt av Nordahl Grieg.Det ble skrevet i 1936 i uthavnen Ny-Hellesund i Søgne på oppfordring av politikeren Trond Hegna. Otto Mortensen satte musikk til diktet i 1952.. Sangen blir benyttet av ulike organisasjoner. Den har blant annet i en årrekke vært fast innslag i seremoniene for Humanistisk. Dikter. Foreldre: Skipsmaskinist Peter Anton Øverland (1852-1906) og Hanna Hage (1854-1939). Gift 1) 30.12.1918 i Kristiania med sanger Hildur Arntzen (29.6.1888-13.1.1957), datter av landmåler, infanterikaptein Axel Gottlieb Arntzen (1863-1938) og Caspara Ovidia Andersen Askestad (1863-1943), ekteskapet oppløst 1939; 2) fra 1934 samboer og 24.2.1940 gift i Oslo med sykepleier.

Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er alle de 100 beste diktene. Her ser du alt du kan oppleve med «Dikt & forbannet løgn«! Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.. Hjerte, smert Lyriker. Foreldre: Bokholder Kolbein Falkeid (1901-70) og Anna Karoline Sydness (1909-96). Gift 29.6.1960 med lærer Sigrid Laurantzon (2.3.1936-), datter av grosserer Thorbjørn Laurantzon (1903-87) og Ruth Majken Gudrun Pettersen (1909-60). Lyrikeren Kolbein Falkeid profileres gjerne som Vestlandets dikter, men hans motivkrets er så vid at en geografisk plassering lett blir for. Her har vi samlet tre av hennes mest populære dikt som alle kom ut rett etter andre verdenskrig. Inger Hagerup om sammensatte føleleser «Vi holder livet» er et typisk Hagerup-dikt om sammensatte følelser , som går rett i hjertet på leseren. Diktet er hentet fra samlingen Den syvende natt fra 1947. Vi holder livet. Vi holder livet i en. «Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland. Det ble utgitt i diktsamlingen Den Røde Front i 1937.. En mye sitert verselinje fra diktet er «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» fra niende strofe, en advarsel mot likegyldighet Modernistisk lyrikk er 1900-tallets lyrikk, preget av mangfold og variasjon, og gjerne i reaksjon med tradisjonen og de tradisjonelle formene.Fellestrekket er likevel ikke nødvendigvis negasjonen til tidligere lyrikk, men viljen til fornyelse og eksperimentering, særlig i de ytre formene

Forfatter. Foreldre: Kontorsjef Ragnar Wangel Næss (1906-78) og sekretær Elisabet Welle (1911-86). Gift 1966 med sceneinstruktør Janken Varden (1938-). Kate Næss' tre diktsamlinger fra 1960-årene utgjør et tett lyrisk forfatterskap, som vil bli stående i kraft av det språklige særpreg og diktenes egensindige søken etter sannhet, med gåtefulle sammenstillinger, vrange bilder, i. Med 34 prosent av stemmene gikk Olav H. Hauges «Det er den draumen» av med seieren i NRKs dikt-kåring. Det folkekjære diktet ble utgitt i 1966 i diktsamlingen «Dropar i austavind», og det er. Obs! Du må logge inn for å få tilgang til dette. Logg inn. E-post. Passor I noen dikt er vil allitteraterasjon og assonans være en sentral del av rimmønsteret i diktet. Diktene fra den eldre Edda er eksempler på dikt uten endrim, men med fast bruk av allitterasjon. Du kan lese om versemålet i eddadiktene under 2: Middelalder her på nettstedet. Rimmønster er en del av læren som kalles metrikk

Store norske leksikon - Norske Dikt

Det folkekjære diktet ble utgitt i 1966 i diktsamlingen «Dropar i austavind», og det er med andre ord en femtiårs-jubilant som ble stemt frem som Norges beste dikt gjennom tidene. Enken takket. Om diktet. Noen dikt skal ikke tolkes for mye. Diktere er ordkunstnere, og uttrykker seg jevnt over langt bedre enn dem som skal lese diktene og forklare dem. Dette diktet til Olav H. Hauge er et utmerket eksempel. Det er på 11 små linjer, og uttrykker en tanke som alle kan forstå med ord ingen norskspråklig trenger ordbok for å forstå

Brand - dikt av Ibsen - Store norske leksiko

Polio, poliomyelitt, er en akutt smittsom infeksjon med poliovirus. Viruset kan angripe og ødelegge de motoriske forhorncellene i ryggmargens forhorn, og resultatet blir lammelser. Sykdommen rammer særlig barn under fem år. I det 20. århundre var polio en fryktet sykdom i store deler av verden, men takket være effektive vaksiner, er sykdommen nå i ferd med å bli utryddet Alle dikt. Gud har sorg. Derfor. er blomstene så kvidefullt vakre, svarttrost-strupen så hvit av toner. når skumringen faller i mai, kvinnene. så kuldskjært svaie i knebuen der de går. i motlys på frosne vinterveier. og har sine drømmer omkring seg som. en duft. med røtter djupere enn tælen. Alle dikt. er spunnet av sorg. Også Gleden Syfilis, kjønnssykdom, forårsaket av bakterien Treponema pallidum. Bakterien tilhører gruppen spiroketer, navnet kommer av den karakteristiske spiralformen som mange av disse bakteriene har. Syfilis kan smitte ved ubeskyttet sex. Sykdommen har vært kjent i mer enn 500 år, men er i dag sjelden i Norge. Uten behandling kan sykdommen på sikt angripe hjertet og kroppens nervesystem Typer dikt . Det er mange typer dikt og nesten ingen, utenom skole elever da, som følger disse reglene til punkt og prikke. Det er vanskelig å følge alle reglene og samtidig skrive gode dikt, så derfor er det lett å hoppe over noen regler. Her er noen typer. Kampdikt. Kampdikt er dikt som er skrevet for oppmuntring under krig Her gir vi deg en mal for diktanalyse. I malen kan du se hvilke momenter som er gode å komme inn på i en analyse av et dikt. Du kan klikke på punktene hvis du vil ha mer hjelp til de enkelte delene av (

Diktet Mailied satte Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) som dikt nummer 51 blant Liederne i samlingene fra 1815, også Aufgabe letzter Hand, som jeg poster fra. Der er det ikke tenkt på at noen skal utgi et av diktene i uken, som jeg har gjort dette året, og derfor kommer dette lette, lyse vårdiktet helt merkelig plassert The Super Fans (George Wendt, Chris Farley, Mike Myers, Robert Smigel) celebrate Thanksgiving at Ditka's by watching a local sixth grade class recreate the f.. Episk dikt: Skildrer et handlingsforløp og er primært fortellende (f.eks. Illiaden eller Odysseen) Dramatisk dikt: Skildrer en historie, men inneholder replikker, tanker, følelser osv., så diktet blir mer dramatisk. Lyrisk dikt: Skildrer hovedsaklig følelser og stemninger

gikt - Store medisinske leksiko

Video: Inger Hagerup - Store norske leksiko

Norske Dikt

Diktet har en regelmessig oppbygging som er typisk for romantikken. Hvilken effekt har denne regelmessigheten? Inndeling i strofer og vers «Sjøfuglen» består av fem strofer, der hver strofe er oppbygd av fire verselinjer, som alle har omtrent samme lengde. Diktet fremstår dermed som svært strukturert og regelmessig allerede ved første. Diktet Aust-Vågøy er skrevet av Inger Hagerup. Inger Hagerup var en norsk lyriker som levde fra 1905-1985. Diktet er hentet fra diktsamlingen Videre som ble utgitt i 1945, etter at krigen var over Hun skrev dette diktet i Sverige like etter mars 1941, og det er blitt skrevet sånn Inger Hagerup opplevde tiden under 2. Verdenskrig Du må ikke sove Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til mig, fjern som en underjordisk strøm - og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig Ukas dikt er derfor det vakre diktet «Tung tids tale» av Halldis Moren Vesaas. Vesaas (1907-1995) var en av våre kjæreste lyrikere og betydde mye for nynorsk språk og kultur. Hun skrev åtte diktsamlinger, og mange av diktene hennes blir ofte opplest i høytidsstunder

Litterære virkemidler - Wikipedi

Kommentarer til diktet. Det er et veldig langt dikt, jeg vil ikke ta alle strofene like nøye. Det er 14 strofer i alt, nummer 7 (Elsk - og berik med drøm) og 8 (Ubygde kraftverker) blir gjerne utelatt, som når humanistene bruker det i sin konfirmasjon. Hver linje har trykktung utgang, med noen få unntak i partallslinjene i noen av strofene I diktet er det også brukt symboler, altså ord som kan tolkes i en overført betydning, og ikke bare rent bokstavelig. Her tar vi for oss tre elementer fra diktet som kan fungere som symboler: Villandens rene bryst, redet og blunden. Rene bryst «de klare bølger spille omkring dens rene bryst.» (strofe 1, vers 3-4 Ø. vokste opp i Bergen. Faren var til sjøs mesteparten av tiden. Moren hadde kunstneriske interesser og kom til å bety mye for Ø. I 1904 flyttet familien til Kristiania. Ø. debuterte omtrent samtidig som maler og lyriker. Stemningsinnholdet i hans første dikt, med ensomhet og fremmedfølelse, karakteriserer også hans malerier Diktet «til min Gyldenlakk» av Henrik Wergeland viser at diktet i små detaljer speiles det store livsspørsmål om livet og kjærligheten. Motivet i diktet er knyttet til blomsten gyllenlakk, hvor kan tidlig i diktet se Wergelands forhold til naturen. Det ble utgitt i 1845, like før Wergelands død «Jeg ser» er med i diktantologien Ukas dikt, som er basert på den populære Boktips-spalten med samme navn.Her får du de 100 mest populære diktene fra spalten, med bidrag fra kjente og kjære poeter som Kolbein Falkeid, Alexander Fallo, Gro Dahle, Inger Hagerup, Halldis Moren Vesaas, Olav H. Hauge, Kari Bremnes, Trygve Skaug, Lars Saabye Christensen og mange, mange flere

Norsk - Språklige virkemidler i dikt - NDL

Et eksempel på en diktanalyse i kortsvarsform. Kortsvarsanalyse av Bjerkes, Andre', Wenn nicht Mehr. Diktet er fra 1800, noe som vil si at diktet er skrevet i begynnelsen av romantikken, og kan da bli tolket som et dikt som stiller seg kritisk til opplysningstidens idealer, som gikk ut på fornuften til individet, det å være opplyst og samfunnsbevisst Mange år senere tok han temaet opp igjen i Fra et hjem (skisse 1912, det store bildet en del endret 1919), denne gang med utsikt fra hans egen bolig mot Vestre Aker kirke og åsene bakenfor. Like etter nyttår 1900 tok Sohlberg fatt på studiene til det bildet som kom til å bli hans hovedverk, Vinternatt i Rondane (1911—14, Nasjonal-galleriet). Han hadde under en påsketur opplevd Rondane. Så diktet kan altså ha to temaer. Jeg syntes diktet først formidler en glede (1.strofe), men så en ulykkelighet (2.strofe). Tomaten og løken får også menneskelige trekk ved at de kan tenke og prate. De kan derfor være et symbol på menneskene. Diktet er bygd opp av to strofer med fire vers i hver og er et dikt på rim Bakom vinders tynne hud, Oslo, 1972, dikt; Men lyset kommer, Oslo, 1975, dikt Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Sjøfuglen». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, språklige virkemidler, tema og budskap. Forfatter: (

R. begynte tidlig å uttrykke seg gjennom tegning og maling og ønsket fra ungdommen av å bli billedkunstner. I 1930-årene gikk han i malerlære og tok samtidig privatundervisning hos lokale kunstnere i Fredrikstad. R. debuterte på Høstutstillingen i 1933 med tegningen Frida, som forestiller en byoriginal. På denne tid malte og tegnet han i et realistisk formspråk Diktet Aust-Vågøy er skrevet av forfatteren Inger Hagerup. Hun ble født i 1905 i Bergen og døde så sent som i 1985. Hagerup var en sentral forfatter innen krigslitteratur. Selve diktet er hentet fra diktsamlingen Videre, som var en stor suksess Diktet ble nedskrevet første gang på 700-tallet, etter å først ha levd et liv i Norden som en muntlig fortelling. Selv om Beowulf forteller om svenske og danske bragder, anses diktet for å være et av Englands viktigste litterære verker - og det beskrives av mange som Englands nasjonalepos

Henrik Wergeland - Store norske leksiko

PIGEN PAA ANATOMIKAMMERET (1836) - - - - Jo det er Hende! O lys hid! Og slip ei Kniven end paaglid i denne Armes Hjerte! O, der er rædsom Vittighed i Lampens Blik, som stirrer ned paa denne døde Smerte. Saa kold dengang den aanded saae den stolte Verden jo derpaa? Og frække Øine skar det Slør igjennem tidligt, som den stakkels Piges Fattigdom af gyldne Drømme bar Medredaktør av bl.a. Dikt fra antikken til vår tid (1994, sm.m. J. Haarberg) og Korttekster (1999). Medredaktør og -forfatter av The Art of Brevity (2004) og Less Is More (2007) - to bøker om novelleteori og -analyse

overvekt - Store medisinske leksiko

Jon Fosse – Norsk biografisk leksikon

Dikt - Wikipedi

 1. TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video
 2. Søfuglen (1836) Trykt i Den Const. 1836 12/8 nr. 194 som avslutning på prosastykket «Skizzer fra Frankrige (Litteratur. La Morgue.)» Diktet ble senere tatt inn i Digte, mens prosastykket først ble trykt på ny i SS, og da uten diktet
 3. DIKT, ubunden form Her er et kjent ubunden-dikt; Jeg ser Av Sigbjørn Obstfelder Jeg ser paa den hvide himmel, jeg se..
 4. Analyse av Til Foraaret, Henrik Wergeland: Diktet Til Foraaret, er skrevet av Henrik Wergeland (1808-1845) i 1845, og ble gitt ut i Morgenbladet. Wergeland, som blir regnet som Norges beste lyriker, skrev dette diktet i den perioden vi kaller romantikken. Forfatteren lå på dødsleiet da han skrev dette diktet, og Til Foraaret er et nødro
 5. Hvis du siterer flere linjer i et dikt, skriver du skråstrek mellom verselinjene, slik «Dette: å være i livet, / open for alt ikring». Tittelen på kortere tekster, slik som artikler, dikt, noveller osv., skal stå i hermetegn i teksten. Her er et eksempel: Diktet «Å vere livet. Tre vers til mor» av Halldis Moren Vesaas er aktuelt

«Det er langt mellom venner» av Kolbein Falkeid - Boktip

Kategori:Dikt - Norske Dikt

 1. I juli for snart to år siden sitter fjorten spente NM-deltakere samlet i Store Torungen på Arendal kulturhus. Stemningen er lett nervøs, og klokka tikker mot Norgeshistoriens første mesterskap i litteraturformidling. Boka deltakerne skal formidle, gir lite rom for snarveier og lettvinte løsninger. Publikum har stemt fram Drakeguten, debutbok til forfatter Asbjørn Rydland
 2. Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen. Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset
 3. Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet - 6407/1-8 S. 02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund
 4. Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me
 5. Velkomen til Ivar Aasen-tunet «> Velkomen til Ivar Aasen-tunetIvar Aasen-tunet er eit av få språkmuseum i Norden og gir born og vaksne gode opplevingar av språk, litteratur, arkitektur, kunst og musikk.Les meir om Ivar Aasen-tunetVårsøg 75 år «> Sommerro sin hyllest til Hyldbakk og fredenI høve 75-årsjubileet for diktet Vårsøg inviterer Ivar Aasen-tunet og Teatret [

Rim og rytme i dikt - Studienett

Diktet har en bestemt rytme, som kommer naturlig når man leser diktet. En spesiell flyt gjør at diktet blir ganske lett å få med seg. Våre små søsken beskriver de som er litt annerledes i samfunnet, de med litt mindre håndbagasje enn vi er utstyrt med, og alle aspektene ved deres liv Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Fly med Europas grønneste ultra-lavprisflyselskap. God service, lave priser og mange reisemål Del A - Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn All fart er flukt. Hva flykter du fra. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet. Motivet er motorvegen, [

Inger Hagerup - Norsk biografisk leksiko

 1. Frode Grytten - Eit dikt for dei unge. Publisert 22. juli 2012 Vis mer info. Tekst skrevet av Frode Grytten, fremført under Nasjonal Minnekonsert for 22/7. Kopier lenke NRK. Kontakt NRK:.
 2. Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for forfattere. Organisasjonen ble opprettet i 1968 for å skape kontakt mellom forfattere og publikum og samtidig sikre at forfatterne fikk honorar når de opptrådte. I dag har vi i ca. 1300 forfattere som medlemmer
 3. Kjøp møbler og interiør online på Confident Living - en av Nordens største nettbutikker for møbler og interiør online. På Confident Living finnes det et bredt utvalg av møbler og design for stue, kjøkken, soverom, entré, barnerom, hage, m.m. Dessuten finner du også et stort utvalg av interiør som oppbevaring, belysning, sengetøy, putevar, dekorasjoner, speil og poster m.m. Vi.
 4. Selv om diktene hans er uten enderim og fast rytme, er de likevel rytmiske. Diktsamlingen ble innledningen til modernismen i Norge og den anses som et av de viktigste verkene fra 1890-tallet. I den kan vi se spor fra fransk symbolisme, og Obstfelders lyrikk har påvirket flere norske diktere i ettertid
 5. e nære har gått bort. Men det er kanskje ikke
Lucka nr 17: Det där med traditioner

ungdom - Store medisinske leksiko

 1. DIKT: Den norske forfatteren Frode Grytten skrev et dikt etter at det danske folketinget vedtok en lov om å inndra asylsøkeres eiendeler, den såkalte «smykkeloven»
 2. I diktet «Bersoglisviser» retter Sigvat Skald ei kritisk åtvaring til kong Magnus den gode, og skalden Tjodolv Arnorsson hevdar i ei vise at kong Harald Hardråde baud ut hærtoget til England i 1066 «utan god grunn» (þarflaust). Men skalden gjorde ikkje berre dikt om historiske personar og hendingar
 3. Helge Rykkja (fødd 13. juni 1943 på Mysen, daud 13. juni 2020 i Kragerø) var ein norsk forfattar og lærar.Han debuterte i 1966 med diktsamlinga Bok på eit forlag han starta saman med Jan Erik Vold.Både debuten og andreboka Poesi (1968) er eksperimentelle samlingar. Den neste diktboka hans, Kommune (1979), har ein klår maoistisk tendens. Mellom 1966 og 1969 var Rykkja med i redaksjonen.
 4. a Burana-samlinga og salmen «In dulce jubilo», som er blitt kjend som julesongen «Eg synger jolekvad». Den humoristiske sjangeren byrja i Italia på slutten av 1400-talet med diktet Macaronea ( Carmen maccaronicum ) av Tifo Odasi , truleg namngjeve etter bondekosten med pasta eller makaroni
 5. Personvern og cookies. Direktesport er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker
 6. Post- og besøksadresse: Prinsens gate 91 8003 Bodø. Vi arbeider etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen
 7. For deg som bor og jobber på Lillestrøm. Lokale nyheter, gode historier, byutvikling og mye mer

Kveld - Norske Dikt

 1. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene
 2. Personvernvilkår; Kontakt oss; Ansv. redaktør og adm. direktør: Gard Steiro Daglig leder Diskusjon.no: Øystein Solaas Powered by Invision Communit
 3. Li Bai eller Li Po (李白) (701-762) var ein kinesisk diktar som levde under Tang-dynastiet.Han og Du Fu er rekna som dei største diktarane innan kinesisk litteratur.Li Bai er kjend for ei rekkje dikt eller «songar» (yuefu og gexing) med fantasifullt, ofte overdrive innhald.Han er særs kjend for å skriva om gleda ved å drikka, men også om vennskap, einsemd, naturen og tidas gang
 4. IT-bransjens nettavis. Besøksadresse Grensen 3, 0159 Oslo . Postadresse Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo . Faktura-adresse: Teknisk Ukeblad Media AS Postboks 380 Sentrum 0102 Osl
Olav Angell – Store norske leksikon

Sol - Norske Dikt

martineRytme, vers og strofe - Mæla ungdomsskoleØyafestivalen kopp innsamling
 • Clavulansäure wirkung.
 • Arendalsbanen.
 • Dyrke salat innendørs.
 • Tanzschule schell bad mergentheim.
 • Skrivesenteret engelsk.
 • Toyota nyheter 2019.
 • Najśmieszniejsze komedie.
 • Mainstream radio.
 • Tomme bolter.
 • Microsoft service status skype.
 • Mia and me kyara.
 • Leonardo da vinci buch erfindungen.
 • Rambo 1.
 • Karnivorenerde obi.
 • Jafs oppsal meny.
 • Lage bålpanne.
 • Yoga mot angst.
 • Knorr natürlich lecker hollandaise.
 • How old is.
 • Mangelfächer schleswig holstein.
 • Onkologie bad hersfeld.
 • Diamond in overwatch.
 • Hawaii carte du monde.
 • Spis deg til vakker hud.
 • Posisjoneringskart.
 • Wer fragt nach zweitem date.
 • Daniel radcliffe freundin.
 • Club seven stuttgart salsa.
 • Autobahn nrw.
 • Bilder prinzessinnen.
 • Hallelujah gitarkameratene.
 • Sn2 reaction speed.
 • Dubbelbröst efter bröstförstoring.
 • Forstørre bryster med eget fett.
 • Parkour park düsseldorf flingern.
 • Fibrex pris.
 • Kjærlighet er mer enn forelskelse remix.
 • El corte ingles barcelona butikker.
 • Filipstad utbygging.
 • Campingvogn utleie bergen.
 • Hilschberghaus rodalben speisekarte.