Home

Trygderefusjon tannlege

Har du krav på trygderefusjon hos tannlegen? Mange vet ikke om sine rettigheter . Visste du at det ikke er alle tannlegeregninger du trenger å betale selv? I noen tilfeller har du i følge Folketrygdloven krav på full eller delvis dekning av enkelte tannbehandlinger gjennom Helfo Trygderefusjon for tannbehandling gis noen få kategorier tannlegepasienter. Trygderefusjon for tannbehandling er en ren økonomisk støtteordning for visse pasientgrupper. Definisjon og hensikt med trygderefusjon: Hensikten med bestemmelsene i folketrygdloven § 5-6 er å gi bestemte grupper hel eller delvis refusjon for tannhelsetjenester Trygderefusjon - støtte til tannlegebehandling. Hovedregelen i Norge er at utgiftene til tannbehandling dekkes av pasienten selv. Det finnes likevel noen viktige unntak. Når du kommer til en undersøkelse hos Colosseum Tannlege Apollonia, vil tannlegen vurdere om du har rett til støtte fra folketrygden for å utføre tannbehandlingen

Trygderefusjon Ved operative inngrep kirurgisk fjerning av visdomstann eller rotamputasjon. Ved behandling av periodontitt (tannløsningssykdom) Ved tanngnissing.De fleste mennesker gnisser eller presser tennene sammen, ofte om natten, uten at de er klar over det. Noen får plager av denne overbelastningen. Den kan føre til smerter i hode, nakke og kjeve. Etterhvert kan resultatet bli sprukne. Tannlege Oslo Trygderefusjon for tannbehandling Trygderefusjon for tannbehandling . Når du har rett på trygderefusjon, vil vi hjelpe deg med søknaden til HELFO. Gjelder trygderefusjon ved tannbehandling i utlandet? Refusjonsordningen gjelder også hvis du velger tannbehandling i Budapest. Når du.

Trygderefusjon Hovedreglene er at voksne i utgangspunktet må betale tannlegeregningen selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegene i Vaglehuset vil vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo Trygderefusjon og tannbehandling . Skrevet av Helsenett / Sist oppdatert 01. januar 2004 . Kan utgifter til tannbehandling dekkes av Det er ikke mulig å gå i detaljer om dette her, men tannlegen din eller det lokale trygdekontoret kan gi deg orientering om det som er aktuelt for deg Våre tannleger har svært god kunnskap om alle de forskjellige mulighetene og prosedyrene ifb. med trygderefusjon av tannbehandlinger. Vi hjelper deg gjerne Regelverk for tannlege I utgangspunktet må alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo. Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt

Tannlege - Time til tannlege

Trygderefusjon. De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be om en vurdering av dine rettigheter. Normalt er det tannlegen som gjør denne vurderingen, men også tannpleier kan vurdere dine rettigheter ved behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom) Tannlegen/tannpleieren vil enten trekke stønaden fra på regningen din eller fylle ut et skjema som du skal sende inn. Pasienter med kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen, der sykdommen eller behandlingen har ført til - eller mest sannsynlig vil føre til - vesentlig nedsatt tannhelse, kan få utgifter til nødvendig tannlegehjelp og forebyggende tannhelsetiltak dekket persons Om oss. Nye og moderne tannlegesenter med 11 dyktige tannleger, reguleringstannlege, spesialist i kjevekirurgi og periodonti. Vi ønsker deg varmt velkommen til våre klinkker i Vennesla, Lillesand senter, og snart i Kristiansand Tannimplantater og trygderefusjon ved Tann- og kjeveklinikken på Rommen i stovner bydel Implantater også kalt tannimplantater er en av flere måter å erstatte tapte tenner på. Andre måter å erstatte tapte tenner på kan være tannregulering og vanlig protetiske erstatninger som broer

Den enkelte tannlege er ansvarlig, og må kunne dokumentere sine vurderinger, for hvorvidt en pasient oppfyller krav på stønad i medhold av folketrygdloven §5-6. Klinikken har direkte oppgjør med Helfo. Det vil si at du som pasient får trukket fra eventuell refusjon direkte på regningen hos oss. Summen du betaler er dine egenkostnader Tannhelse i folketrygden, økonomisk støtte til tannbehandling NAV. Hovedregelen er at man som voksen betaler all tannbehandling selv. Det finnes imidlertid to muligheter for refusjon/økonomisk støtte fra NAV, og tannlegen din kan hjelpe deg i vurderingen av hvilken økonomisk dekning du kanskje har rett på

Tannlege Sandnes. Tannklinikken i Sandnes har vært i drift i 5 år, og her har vi 4 tannleger og oral-og implantatkirurg. Tannklinikken ligger i nærheten av Forus og er perfekt situert mellom Stavanger og Sandnes i Trim Towers sammen med andre helseaktører Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade. Generelt om regelverk om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling . tannlege eller tannpleier fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 200 Sertifisert tannlege i Ulsteinvik. Vi tilbyr tannhelsetenester av høg kvalitet. Rask akuttbehandling. 20% studentrabatt. Vi hjelper med trygderefusjon Klinikken holder fremdeles til i Tannlege Torger Pedersens gamle lokaler på Tveit

Gir tannbehandling i utlandet rett til trygderefusjon? De samme reglene som i Norge gjelder når du velger tannbehandling i utlandet. Når du går til tannlegene våre i Budapest, betaler du hele beløpet der. Tannlegen din i Budapest fyller ut alle papirene du trenger. Søknaden kan du sende når du kommer hjem Trygderefusjon. I utgangspunktet skal alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander som utgjør unntak fra denne regelen. Det er tannlegen og tannpleier selv, som på vegne av folketrygden, som gjør de medisinske vurderingene om pasienten har krav på stønad

Forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 18. juni 1998 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-4 fjerde ledd, § 5-7 femte ledd og § 5-8 femte ledd. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 4 (direktiv 93/16/EØF endret ved direktiv 97/50/EF, direktiv 98. Regelverk og takster Du som utfører behandling med refusjon fra Helfo, kan kreve refusjon på bakgrunn av aktuelle takster og regelverk Skøyenåsen Tannklinikk har som mål å forebygge tann- og munnsykdommer, gi deg trygghet, et pent smil og dermed mer glede og livskvalitet. Få en god service og hyggelige opplevelser med våre tannleger som har bred kompetanse innen tannestetikk, implantat, tannkjøttsykdommer (periodonti), tannbleking, smertebehandling og behandling av pasienter med tannlegeskrekk Kan tannlegen gi refusjon etter innslagspunkt 4.h (Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander, skjelettmetastaser i forbindelse med benmodulerende medikamenter). Svaret er nei. Det skal påvises metastaser før det utløses trygderefusjon for tannbehandling. Kirurgi. Delvis frembrudd av tann 38. Kan takst 405 benyttes Trygderefusjon: Hvem kan få støtte fra folketrygden til tannbehandling? Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på slik støtte. HELFO utbetaler støtten. Blant de tilstandene som gir rett til slik stønad/trygd/støtte er: bittavvik som gir behov for tannregulering.

Har du krav på trygderefusjon hos tannlegen

 1. Nytt av året i 2008 er at alle søknadsskjemaer for tannbehandling med trygderefusjon er fjernet fra NAVs nettsider. All trygdestøttet tannbehandling er nå stønadsberettiget og det er behandlende tannlege som skal foreta vurderingen av behandlingen opp mot regelverket
 2. (spesialkompetanse innen implantatbehandling, m trygderefusjon) Linn Bommen. Tannlege. Odontologisk embedseksamen / Oslo -07 Drammen oralkirurgi -07 Privat praksis, Kongsberg -07 Tannestetisk senter (kompetansesenteret) Oslo - 07-1
 3. Trygderefusjon; Munnhygiene; Første gang hos oss? Bestill time Omtanke, kvalitet og service. Topp moderne utstyr i flotte lokaler. Allmenntannlege, spesialist og tannpleier. Bestill time . Omtanke, kvalitet og service Topp moderne utstyr i flotte lokaler
Tannlege Espen Dahl - Kjeveortoped1

Trygderefusjon - OralCare tannklinikk og implantatkirurg

Tannlegen som er ansvarlig for gjennomføring av behandlingen har ansvar for å utarbeide en behandlingsplan. Tannlegen som skal ha ansvar for oppfølging etter utført rehabilitering skal utarbeide enn oppfølgingsplan. Stønad ytes kun i de tilfeller hvor tenner er tapt etter 1. mai 2002 som følge av marginal periodontitt Alero tannhelsesenter fra , Agder. Tannlege. Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene Sønnen min skal ha regulering etter en skade. Fikk pris fra tannlegen. Stod dette i brevet: Vi har ikke registrert søsken som har hatt kjeveortopedisk behandling med trygderefusjon tidligere. Hvis dette er feil, ber vi deg oppgi navn og fødselsnummer på søsken når du svarer på denne e-posten, og. Trygderefusjon. I enkelte tilfeller kan pasienter med spesielle behov få refundert en stor del av kostnadene for tannbehandling gjennom Helfo. dvs. at klinikken oppfyller folketrygdens krav om at bla. implantatbehandling skal utføres av tannleger med spesialist-/ spesialkompetanse

Tannbehandling og trygderefusjon Apolloni

Tannlege Andreas Gibsztein holder til på Tveita Tannhelse på Tveita Kjøpesenter. Her er det gratis parkering og god offentlig kommunikasjon, med T-banestasjon og busstopp på senteret. Du betaler kun egenandel hvis du har krav på trygderefusjon Dersom tannlegen dokumenter at undersøkelsesresultater viser at du lider av munntørrhet, og at denne har medført flere hull i tennene, kan du ha rett til noe stønad fra HELFO. Dette gjelder for Sjøgrens syndrom; Tannlegen må ha observert og dokumentert tilstanden i minst ett år før du kan få støna Tannlege Sør er godkjent for trygderefusjon ved behandling av tannløsningssykdommen periodontitt, kjeveleddslidelser og oralkirurgi. Du kan også få trygderefusjon ved tannbehandling etter sykdom, medisinsk behandling og skole- eller arbeidsulykke. Tannlege Sør har avtale om direkte oppgjør med HELFO

Trygderefusjon/Helfo Dental Norge A

Helfo-refusjon for tannbehandling Eurodent A

Din tannlege i Vestfold. Les mer. Sande Tannhelse. Vi holder til i Sande sentrum og har god tilgang til gratis parkering. Vi samarbeider tett med utvalgte spesialister når det er behov for det. En del av pasientene har krav på trygderefusjon for deler av behandlingen Det er flere årsaker til behov for tannbehandling som kan utløse betydelig økonomisk støtte gjennom trygderefusjon. Les mer Komplett leverandør av tannhelsetjenester. Vi er et team med 5 tannleger, tannpleier og 5 tannhelsesekretærer. Du får alltid time på dagen ved behov. Les mer Digital tannbehandling - CEREC

3. april 2017 flyttet Tannlegene Housken & Bjerkvig AS og Tannlege Vidar L. Ingvaldsen inn i flotte, og flunkende nye lokaler i Helsehuset. Den nye klinikken har fått navnet Tannlegesenteret, og sammen med alle våre fantastiske medarbeidere stiller vi med den samme gode serviceinnstillingen, kompetansen, arbeidsgleden og den personlige historikken mellom deg og din tannlege Tannklinikken ligger i Dronningens gate 50, midt i sentrum av Trondheim. I den rehabiliterte bygården fra 1842 startet vi i 2008 en moderne tannklinikk i hyggelige omgivelser. Dronningens Tenner eies og drives av tannlege Siri Vaslag, spesialist i kjeveortoped Pasienter som står til fast årlig innkalling hos oss vil nå få tilbud om dette, dog uten den årlige tannrensen - dette utsetter vi til etter pandemien (tannrens da hos enten tannlege eller tannpleier)

Trygderefusjon - Tannlegene i Vaglehuse

Trygderefusjon og tannbehandlingKan utgifter ti

Har du rett til trygderefusjon på tannbehandlingen, skal vi sørge for at du får det. Siden 2006, har vi behandlet pasienter som lider av snorking og søvnapnè med snorkeskinne. Du finner din tannlege i Drammen hos Hvite Smil i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21 Trygderefusjon er begrenset til underskelse og behandling av. Folketrygden gir fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst, avhengig av. Du m f skjema av tannlegen fr du sender inn sknad om frikort. Trygderefusjon Stnaden gis som refusjon fra Helfo. G ikke glipp av betydelig offentlig sttte

Velkommen til Tanngarden! OBS! VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER ANGÅENDE CORONA. Klinikken er fra MANDAG 20. april igjen åpen for behandling av pasienter uten mistenkt coronasmitte Hva er tilrettelagt tannhelsetilbud TOO? De som fyller kriteriene vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling. Deretter tilbys de tannbehandling slik at de oppnår en akseptable tannhelse, jamfør God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589).. Tverrfaglige behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell

Tannbehandling og trygderefusjon Tannlege i Levanger

Trygderefusjon gis for stønadsberettiget tannbehandling i Norge og EU/EØS-land. Det er samme vurderingsregler for tannleger i Norge og utlandet. Tannbehandling utført utenfor EU og EØS gir ikke rett til trygderefusjon. Tannbehandling hos OralCare Budapest gir rett til refusjon fra Helfo Dersom pasienten har rett til trygderefusjon vil vi sørge for at dette blir registrert i henhold til gjeldende regelverk. Tannlege Brox ser frem til å motta din timebestilling eller andre henvendelser. Bragernes torg 13, inngang C (Nedre Storgate), 3017 Drammen. Timebestilling Trygderefusjon og tannbehandling. Drammen Implantatsenter ønsker å hjelpe pasientene våre med å få de trygderettighetene de har krav på. Derfor har vi satt oss grundig inn i regelverket på dette området. Vi har betydelig kunnskap og erfaring med hensyn til muligheter for trygderefusjon Våre prislister: Generelle tjenester Generelle tjenester Undersøkelse, puss og rens, 2 bilder, hygienetiltak 1.490,- Undersøkelse akuttpasient 613,- Hygienetiltak (oppdekking, engangsmateriell) pr. besøk 322,- Bedøvelse 199,- OPG - panoramabilde 676,- Tillegg for bruk av laser pr.besøk 676,- Tannfargede fyllinger Tannfargede fyllinger Fortann / hjørnetann Priser ihht. antall flater. Det er flere årsaker til behov for tannbehandling som kan utløse betydelig økonomisk støtte gjennom trygderefusjon. Komplett leverandør av tannhelsetjenester Vi er et team med 5 tannleger, tannpleier og 5 tannhelsesekretærer

Regelverk for tannlege - Helf

Tannleger Oslo - fyllinger, krone, tannhelse, tannlegetjenester, tannlegeskrekk, barnetannpleie, tannhelsetjeneste, tannlegekontor, bro, tannlegesenter, tannpine. Tannlege Kristoffer Øvstetun er godkjent behandler til å gjøre implantatprotetikk på trygdens regning. Vi kan vi da altså gi trygderefusjon på toppkonstruksjon der implantatene av en eller annen grunn gir trygderefusjon. Vi ønsker alle pasienter velkommen, og tar imot nye pasienter. Er det noe du lurer på, så bare ring eller send mail Tannlege Rommen ble etablert på Rommen i Stovner bydel i 1988. Tannlege og spesialist i tannregulering Kim Chr. Johansen, og tannlege Siv Kristin Helgheim, har arbeidet på Rommen Tannhelse siden henholdsvis år 2000 og 1998. I 2013 endret tannlegesenteret navn fra Rommen Tannhelse til Tann- og kjeveklinikken. Tannlege for Lørenskog og omeg

Vi er godkjent for trygderefusjon. For nøyaktig kostnadsoverslag, bør man ha time hos tannlege/tannpleier. Behandlinger Lav Normal Høy Årskontroll tannlege: us, 2 rtg, rens og hyg. 1050 1450 Årskontroll tannpleier: us, 2 rtg,. Allmenn Tannlege Oslo - tannspesialist, allmenn tannlege, tannlege - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Startside Kart Kjørerute Sjøkart. Våre apper. og kan utføre implantat-behandling med trygderefusjon i samarbeid med oralkirurg. Tannlege Kristin Aarvold Hofland. Tullins gate. Tannlegene Arntzen og Langvik fra , Viken. Tannlege. Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene

Sándor Jancsó | Eurodent Trondheim

Norges støste utvalg av tannbehandlinger. Bestill time online. Et trygt valg for deg og tennene din Tannlege Baggethun er en moderne allmennpraksis med pasienten i sentrum. Vårt mål er fornøyde pasienter. Enkelte sykdommer kan til og med gi mulighet for trygderefusjon og derfor er det viktig at vi får korrekte opplysninger om din helsetilstand. Behandlingsplanlegging Hos tannlege Oslo treffer du profesjonelt tannhelsepersonell som er stolte av faget sitt. Vi har som mål å bruke god tid på alle konsultasjoner, slik at du får tilpasset tannbehandling i en avslappet og komfortabel atmosfære. Tannlege Oslo hjelper deg med trygderefusjon. Slitte og ødelagte tenner blir som nye med porselenskroner til lave priser hos oss Det er tannlegen som er ansvarlig for å vurdere om du har krav på slik stønad, og som skal sørge for at behandlingen er nødvendig og forsvarlig. Det er Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) underlagt Helsedirektoratet, som utbetaler refusjoner, og i 80 prosent av tilfellene blir refusjonene utbetalt direkte til tannlegen Utdannet som tannlege i Gøteborg og har jobbet som allmenntannlege i Trondheim siden 1999. Innehar spesialkompetanse i implantatprotetikk som gir rett til trygderefusjon.Hun er medlem av Den Norske Tannlegeforening. Tanngarden er i en gammel bygård som har huset tannleger og tannteknikere siden 60-tallet

Hvem betaler tannlegeregningen din? - helsenorge

Vi har etterutdanning i søvnmedisin for tannleger, Vi har direkteoppgjør med Helfo for trygderefusjon. Spør oss gjerne mer om dette og se link her om slike refusjonsregler. Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen til en tannklinikk vi er stolte av - velkommen til tannenglene Tannlege Naia O. Halvorsen har gjennomgått kompetansekurs i implantatprotetikk i regi av Den Norske Tannlegeforening og Helfo slik at man kan få trygderefusjon. Den kirurgiske del av behandlingen gjøres også her. Om oss Kilentannlegen i Sandefjord kan hjelpe deg med det meste innen tannhelse. Kontakt oss i dag om du trenger hjelp med dine tenner Hvis tannlegen din har inngått en avtale om direkte oppgjør sender han eller hun regningen for behandlingen direkte til Helfo. Du betaler kun eventuell egenandel og mellomlegg Det store flertallet av tannbehandlinger som utføres medfører ingen problemer, og god informasjon og dialog løser de fleste uenigheter. Som pasient har du likevel ulike alternativer hvis du ønsker å klage på behandlingen

www.daaeskogentannlegesenter.n

 1. Tannlege, spesialist i periodonti Autorisasjon for kirurgisk og protetisk implantatbehandling med trygderefusjon. Therese Husby Larsen Tannpleier. Trine Myklebust Tannpleier. Renate Klomsten Tannhelsesekretær. Mia Grøndahl Tannpleier. Hanna Valstad Nygård Tannhelsesekretær. June Vabo-Overvi
 2. Kirurgisk fjerning av tann, etter trygderefusjon (Avhengig av kompleksiteten, gjennomsittpris) 2500,-Krone på tann, ikke medregnet tannteknikk. 4510,-Tanntekniker. Ca 1000-3000,-Helkeram krone på dagen. 6200,-Kirurgisk innsetting av implantat . Første implantat i operasjonen. 16000,-Andre og påfølgende implantat i samme operasjon. 8000,
 3. Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen AS driver en moderne allmennpraksis for 3 tannleger, samt spesialist i oral kirurgi og tannpleier. Vi befinner oss ved krysset mellom Thomas Heftyes gate og Bygdøy alle på Frogner i Oslo Vest. Lokalene ble totalrenovert og nytt utstyr ble installert sommeren 2008
 4. Tannlege Anne Live Omholt startet opp tannklinikken Tannklinikk Omholt i lokalene i Randabergveien høst 2011. To år senere i 2013 startet tannlege Karianne R. Øyri opp som assistenttannlege. I 2014 ble det to tannleger ved klinikken. Tannlege Elsa Marie Lie startet opp, og Tannklinikk Omholt ble til Tannklinikk Omholt & Lie
 5. Tannklinikk i Oslo og Budapest med lav pris. Få pris før reise til tannlege i utlandet, eller gjør hele tannbehandlingen i Oslo. Oppfølging/garanti i Oslo. Refusjon på behandling i Budapest og Oslo

Trygderefusjon - Tannlege Halvard Vik A

 1. Din tannlege i Bodø Hjem; Bestille Time; Akutt behandling; Søk etter: Velkommen til Lillegaard Tannklinikk. Klikk her. For bestilling av time/akutt behov. Benytt deg av vår online tjeneste, denne tjenesten krever ingen registrering! Åpningstider: Mandag - Torsdag 07.45-20.0
 2. Torget tannklinikk er en moderne tannklinikk med fire tannleger og én tannpleier. Vi har lang og bred erfaring fra de fleste områder innen tannbehandling. Vi tilbyr også implantatbehandling og har godkjenning for behandling med trygderefusjon via HELFO. Vårt mål og fokus. Omsorgsfull behandling av høy kvalitet, tilrettelagt dine beho
 3. Du kan ha rett til refusjon fra HELFO. Da får du refundert store deler av dine utgifter for din tannbehandling. Ring 22605557 nå for mer informasjon

Trygderefusjon - Askerklinikke

Trygderefusjon og tannbehandling. Drammen Implantatsenter ønsker å hjelpe pasientene våre med å få de trygderettighetene de har krav på. Derfor har vi satt oss grundig inn i regelverket på dette området og holder oss alltid oppdatert på trygderegler Tannlege MNTF. Ulla Kildal er utdannet Cand.odont ved Universitetet i Oslo i 2002. Hun har jobbet som privatpraktiserende tannlege siden da, med fokus på behandling av pasienter med tannbehandlingsangst. Ulla snakker i tillegg en del tegnspråk. Hun er opptatt av at pasienten skal føle seg ivaretatt gjennom trygg behandling og god kommunikasjon

Trygderefusjon fra Helfo på tannbehandling i utlandet

 1. Tannlegene Skjetne. Tannlegene Skjetne består av tannlege og spesialist i oral protetikk, Tor Skjetne (org.nr. 971 268 298), tannlege Mette Juul Skjetne (org.nr. 982 555 930) og tannlege, Amund Vilhelmsen (org.nr. 999 560 679). Alle er utdannet ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 2. Fratrekk trygderefusjon v systematisk periobehandling pr kvadrant : kr 485.- Endodontisk behandling ( Rotbehandling ) En til to rotkanaler: kr. 2000 - 3500: Tre rotkanaler eller flere: kr. 2500 - 5000 : Endoanalyse, vitalitetstest : kr. 150 : Krone-Brobehandling: Fullkrone (pg-krone) fremstillt i høyedelt metall. ( Norskprodusert) kr. 600
 3. tannlege skien, tannlege skjødtsvoll, tannlege sondre, tannlege are, tannlege westlie,tannlege kjellsen, tannlege knut, tannlege kristian, tannlege dada, tannlege, tannverk, Trygderefusjon. Har du rett på trygderefusjon? Vi sørger for at du får den refusjon du har krav på
 4. Vikarens rett til trygderefusjon bortfaller når den avtalte vikarperioden utløper. Vikar i deltidspraksis kan ikke utvide praksisen til heltidspraksis. Det er viktig at lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut melder fra til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om avbrudd i praksis, for å unngå senere tvil om rett til trygderefusjon
Bilde3 | Eurodent Bergen

Trygderefusjon - Hvite smil - Tannlege Dramme

 1. Tannlege MNTF Utdannet ved Universitetet i Oslo i 2004. Spesialkompetanse innen lystgass og sedasjonsbehandling, og implantatprotetisk behandling med trygderefusjon
 2. Helsedirektoratet utset tidsregistrering av krav om trygderefusjon til 1. mai Publisert: 1. apr 2020 @ 10:59 27.mars 2020 De siste 2 ukene har det ikke vært normal drift i tannhelsesektoren, og tannleger og tannpleiere opplever en svært krevende krisesituasjon • tannhelsesektoren har stengt ned klinikkene, ansatte er permittert og det vil kun utføres akuttbehandling som ikke kan utsettes
 3. Christina Louise Hvaring er utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo i 2009, og utdannet spesialist i kjeveortopedi ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har forsket på behandling av barn med medfødt manglende tannanlegg (agenesi), og tok sin doktorgrad (ph.d.) fra samme universitet i 2017
Våre ansatte i Alta | Eurodent AltaTannlege Stavanger - Tannklinikk Omholt & Lie

Trygderefusjon - Tannlegen Kongsber

Trygderefusjon og tannbehandling Tannlegen må fylle ut et spesielt skjema til trygdekontoret. Det er grunn til å legge merke til at trygden ikke yter godtgjørelse hvis du får dekket utgiftene dine av det offentlige på annen måte, f eks hvis du har rett til fri behandling i Den offentlig Trygderefusjon for kjeveortopedisk behandling. HELFO - Helseøkonomiforvaltningen (Folketrygden) gir refusjon etter offentlige takster fastsatt av Helse- og omsorgs-departementet. Disse takstene danner grunnlaget for beregning av trygderefusjon. De fleste tannleger,. Tannlege Spesialist, Tannlege og Tannpleier i Sandefjord Vi ønsker deg velkommen til en moderne og velutstyrt klinikk med oppdaterte allmentannleger, speialisttannlege og tannpleier, slik at du skal få en best mulig behandling for dine tannhelsemessige behov og ønsker Tannlege Peter Solem og Leif Reier Tønneberg har lang og bred erfaring som tannleger. Vi har kompetanse på implantatprotetikk og kan utføre slik behandling med trygderefusjon etter gjeldende regler. Klinikken har moderne digitalt røntgenutstyr og kan også tilby undersøkelse med panoramarøntgen Tannløsning og trygderefusjon Kilentannlegen har spesialkompetanse på implantatprotetikk med HELFO-refusjon. Kilentannlegen oppfyller alle krav til implantatbehandling med refusjon fra HELFO

Tannbehandling, kreftsyke - NHI

Priser og trygderefusjon. Prisen på selve reguleringsbehandlingen vil variere etter hvor alvorlig bittfeilen er og hor omfattende behandling som er nødvendig. Dersom du har rett til refusjon fra trygden, vil egenandelen avhenge av hvor stor refusjon du får Startet Bredsand Tannlegesenter sammen med Harald i 2013. Er genuint interessert i faget sitt og holder seg oppdatert ved å jevnlig ta kurs og etterutdanning. Er en sindig og rolig tannlege med godt humør. Har gjennomgått NTFs kompetansekurs i implantatbehandling og er godkjent for trygderefusjon Spesialisttakster kan ikke brukes på behandling som kan utføres av allmenntannlege. Det kan ikke ytes stønad til spesialistbehandling, dersom behandlingen er å betrakte som ordinær tannbehandling, som kan utføres av allmennpraktiserende tannlege. Eventuell trygderefusjon skal fremkomme i kostnadsoverslaget. 6 Ulven tannlegekontor ble åpnet i 1953 av tannlege Lunde. Jan Erik Fjeldheim overtok tannlegekontoret i 1973, før han overlot roret til Kenneth S. Hestvik i 2009. Vi tilbyr de fleste typer av tannbehandling, og kan også tilby implantatbaserte arbeider, dette med trygderefusjon der Helfo kan støtte Våre tannleger har lang erfaring innen moderne tannbehandling. Prisliste . Kontakt . Personell . Bestill time . Rune Refsnes . Tannlege autorisert for implantatprotetisk behandling med trygderefusjon . Ingvild Viken . Tannlege . Kine Nerli Reitan . Tannpleier . Ramona Helen Johansen . Tannhelsesekretær . Kirsti Strande.

Aler

Klinikken ble etablert i 1954 og tannlege Knut Eivind Onstad har vært eier siden 1978. Det har vært kontinuerlig oppdatering på utviklingen innen tannbehandling og som pasient kan du være trygg på profesjonell behandling utført av høyt kompetente tannleger. Vi fokuserer på mest mulig smertefri behandling og arbeider med moderne utstyr i trivelige og lyse lokaler Se tannlege pris og beregn prisen på din tannbehandling hos Nydalen Tannlegesenter i Oslo. Ring 22 23 03 03 for time i dag i Nydalen

Tannlege Sandnes. Tannklinikken i Sandnes har vært i drift i 3 år, og her har vi 4 tannleger og oral-og implantatkirurg. Tannklinikken ligger i nærheten av Forus og er perfekt situert mellom Stavanger og Sandnes i Trim Towers sammen med andre helseaktører Tannlege Bernt Vidar Vagle er 3. generasjon tannlege Vagle som driver tannlegepraksis på hjørnet av Storgata og Flintergata, midt i Sandnes sentrum. I praksisen jobber det nå 2 tannleger og 2 tannhelsesekretærer Kjeveortoped Martin Stage i trivelige lokaler i Madlakrossen 25, rett utenfor Stavanger sentru

 • Oppskrift hagebenk.
 • Ms queen victoria.
 • Lyst øl test.
 • Augusta kammoun photo.
 • Web cam sjusjøen.
 • Ølglass nettbutikk.
 • De gaulle eec.
 • Escudo de mexico para dream league soccer 2018.
 • Chafing dish deckel.
 • Gothaer kfz versicherung kündigungsfrist.
 • Helly hansen salt jakke jr.
 • Robert plant wife.
 • Media markt zamość telefony.
 • Peritonealkarzinose symptome.
 • Biltema subwoofer 12.
 • Hairstyles long hair male.
 • Stickningar i armen och fingrarna.
 • Küchen nrw.
 • Treff kalender 2018.
 • Idrett og kjønnsroller artikkel.
 • Pakke sekk til birken.
 • Fjerne dårlig ånde på hund.
 • Delphi developer.
 • Xenon scheinwerfer kaufen.
 • Verschlimmerungsantrag formular nrw.
 • Neubau rum.
 • Frommann hamburg.
 • 1 fcn tickets.
 • Nerve i klem lysken.
 • Nemi superforsikring bil.
 • Dansschool klaassens.
 • Amsterdam clubs.
 • Kognitiv dissonans ndla.
 • Spire 4.
 • Årshoroskop 2018 fiskarna.
 • Ny restaurant gjøvik.
 • Nekrotiska sår bilder.
 • Star trek chronology.
 • Nøkkeltall norsk turisme 2017.
 • 15000 dollar to nok.
 • Stella fiskesnelle.