Home

Adjunkt med tilleggsutdanning

Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, kravene til å bli innplassert i en ny stillingskode, skal dette skje med virkningstidspunkt fra 1.8. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret, og 1.1. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret Adjunkt med opprykk (eller tillegg), har samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 5 års normert studietid. Lektor har mastergrad eller hovedfag på 5 år. En lektor med opprykk har i tillegg tatt ett år med høyere utdanning til, 6 år til sammen Adjunkt er en tittel for en lærer på ulike nivåer, og med ulike betydninger.. Historie. I Danmark og Norge ble tittelen adjunkt historisk brukt om visse universitetsutdannede lærere ved de høyere skolene, og rangerte under lektor.I Danmark er adjunkt idag dels den vanlige tittelen for en lærer på gymnasnivå med høyere utdannelse (embedseksamen), og dels den laveste tittelen på fast.

For lektor med tilleggsutdanning er det tilsvarende, men kravet er minst 360 studiepoeng. Kravet om mastergrad er ufravikelig! Dersom man har mastergrad eller hovedfag, men ikke PPU, blir man plassert i stillingskoden lærer uten godkjent utdanning Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning . 489 700 . Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100 Utregnet laveste årslønn 499 400 . 504 000 . 508 800 : 519 100 . 536 800 : 576 900 . Lektor og Stillinger med krav om mastergrad . 514 600 . Utregnet tillegg for ans SVAR: Dersom du har en avsluttet adjunktutdanning med 60 studiepoeng i tillegg, så er du selvsagt adjunkt med opprykk (i Oslo) eller med tillegg (i resten av landet). Når du blir ferdig med din lektorutdanning, så blir du lektor med opprykk/tillegg. Vær oppmerksom på at du kan ha krav på etterbetaling som adjunkt med opprykk/tillegg Stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning. Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent utdanning tilsvarende minst 5. års normert studietid (300 studiepoeng/100 vekttall), innplasseres i stillingskode. 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning. Du har 300 studiepoeng og oppfyller kravene Faglærerutdanning uten annen tilleggsutdanning gir lønn som lærer med godkjent utdannelse, altså trinnet under adjunkt. Jeg har bachelor faglærer og har i tillegg tatt et annet relevant studium, så jeg blir lønnet som adjunkt i min stilling som kulturskolelærer

En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon Adjunkt er stillingsnemninga på ein lærer med grunnskolelærarutdanning, eller med bachelorutdanning frå universitet eller høgskole i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.. Ein adjunkt må ta omsyn for at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan trenge å få undervisninga lagt til rette for dei Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning . 489 700 . Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100 Utregnet laveste årslønn 499 400 . 504 000 . 508 800 ; 519 100 . 536 800 ; 576 900 . Lektor og Stillinger med krav om mastergrad . 514 600

Vedlegg 6 KS Hovedtariffavtale - Utdanningsforbunde

 1. Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600 kroner. Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700 kroner. Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800 kroner. Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900 kroner
 2. st fem års normert studietid (300 studiepoeng/100.
 3. i 2.året og bli ferdig med en bachelor på 2 år, jeg har fått dette bekreftet av medstudenter selv om jeg synes det virker litt rart. Altså 180sp. Men hvis jeg da har en bachelorgrad i idrett, ett årsstudium i engelsk og så PPU, da vil jeg bli adjunkt med tilleggsutdanning

Hva betyr lektor og adjunkt med tillegg

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning 491 400 Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100 Utregnet laveste årslønn 501 100 505 700 510 500 520 800 538 500 578 600 Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 516 400 Utregnet tilleg Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5­årig U/H­utdanning 466 200 2,00 % 0,98 % 0,90 % 2,18 % 3,50 % 8,08 % Utregnet tillegg for ansiennitet 9 400 4 600 4 200 10 200 16 400 37 700 Utregnet laveste årslønn 475 600 480 200 484 400 494 600 511 000 548 700 Lektor og Stillinger med krav o En adjunkt har 4 år høyere utdanning, inkludert pedagogikk. En adjunkt med opprykk har ett år i tillegg. En lektor har master eller hovedfag, inkludert pedagogikk. Du blir kvalifisert for å undervise på vgs hvis du i utdanningen får den nødvendige fordypningen i undervisningsfag Elever fortjener lærere med faglig fordypning i fagene de underviser i. Arbeidstid Arbeidstidsavtalen må skjerme tid til undervisning og for- og etterarbeid ; Etter- og videreutdanning Alle lærere og lektorer må få rett til etter- og videreutdanning. Bedre lektorlønn Skal flere elever få kompetente lærere, må lektorene få et lønnsløft

Adjunkt er stillingsbetegnelsen for en lærer eller førskolelærer i det norske skolesystemet som har bestått eksamen av en lavere grad fra universitetet eller høgskole med praktisk-pedagogisk påbygning. Adjunktstatus kan også oppnås for de med treårig lærer- eller førskolelærerutdanning med minst ett års godkjent tilleggsutdanning. Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 466200 2,00% 0,98% 0,90% 2,18% 3,50% 8,08% Utregnet tillegg for ans. 9400 4600 4200 10200 16400 37700 Utregnet laveste årslønn 475600 480200 484400 494600 511000 548700 Lektor og. Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). Resultat mellomoppgjøret 2019 Sentrale lønnstillegg fra kr 8000 og oppover, gjeldende fra 1. mai, og nye satser for garantilønn gjeldende fra 1. juli 2019 (se tabell under)

Adjunkt - Wikipedi

Adjunkt, undervisningsstilling i skoleverket, i første rekke grunnskole og videregående skole, for person med adjunktkompetanse. Adjunktkompetanse oppnås ved å ta en av følgende utdanninger: 4-årig grunnskolelærerutdanning (tidligere allmennlærerutdanning). Bachelor-grad fra universitet eller høyskole med fagkrets som er godkjent for arbeid i skolen, og godkjent praktisk-pedagogisk. Adjunkt med tilleggsutdanning på Hvam Vgs Norge 47 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Hvam Vgs. Høgskolen i Gjøvik (HiG) Rapporter denne profilen; Om. Kontinuerlig forbedre meg faglig og formidlingsmessig fram til jeg går av med pensjon. Erfaring. Adjunkt med tilleggsutdanning En adjunkt har 4 år høyskoleutdannelse, en adjunkt med opprykk har fem år. Sjekk sidene for utdanningsforbundet for å finne ut lønna, den er sikkert lik enten man jobber i grunnskole eller videregående. Det er så vidt jeg husker ansienniteten som er avgjørende adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, lektor eller lektor med tilleggsutdanning. 6517 Ergoterapeut Ergoterapeut I Ledende ergo-terapeut Gruppe 2 Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng) 7517 Fagarbeider Håndverksmester Fagarbeider I Aktivitør Barne- og ungdoms- arbeider Frisør Elektriker Kontorfagarbeide

Dette skal du tjene som lektor - Norsk Lektorla

Per desember 2018 var gjennomsnittlig årslønn for lektor med tilleggsutdanning i overkant av 626.000 kroner. Med årslønn menes her grunnlønn pluss eventuelle faste og variable tillegg per desember multiplisert med 12 og omregnet til heltidsekvivalent. Gjennomsnittlig lønnsnivå for en gruppe ansatte påvirkes av deres sammensetning Der står det: Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, kravene til å bli innplassert i en ny stillingskode, skal dette skje med virkningstidspunkt fra 1.8. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret, og 1.1. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret

Adjunkt 100 % vikariat Laukvik skole 3. gangs utlysning Laukvik ligger i storslått natur; bebyggelsen ligger på en stor strandflate omkranset av flotte fjell, tilstøtende fjordsystem med øyer, holmer og storhavet mot vest. Et åpent landskap, «stor himmel» og midnattssol.. Adjunkt med tilleggsutdanning Dahlske videregående skole juni 2001 - juli 2004 3 år 2 måneder. Underviste i fagene kroppsøving, naturfag og matematikk. Utdanning. Høgskolen i Agder Tilsatte i. Innplasseres tilleggsutdanning. 7966. Mer informasjon full størrelse Stillingskode 7963 Adjunkt Med Tilleggsutdanning bilde. KS-HTA2010-2012-nettversjon by Erling Bergan - issu

Adjunkt med opprykk? - SL - Skolenes landsforbun

 1. st eitt års godkjend tilleggsutdanning frå høgskule eller universitet, eller anna likeverdig utdanning med pedagogisk.
 2. Adjunkt med tilleggsutdanning harald.skarbo@mrfylke.no: 71281842 Randi Helen Kvalsund Taklo Sosialpedagogisk rådgjevar randi.helen.kvalsund.taklo@mrfylke.no: 90789632 Kontaktpersonar. Ester Sørdal Klungre. Rektor 71 28 18 01 / Mob. 918 91 826 Send e.
 3. Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5- åring U/H-utdanning 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Lektor med tilleggsutdanning 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 Ledere i kap 4 -.

Kriterier for godkjent opprykk (adjunkt) - Karriere

Leserinnlegg: Etniske registre måtte forbys

Adjunkt med tilleggsutdanning: samfunnsfag/engels/MK Molde vgs: Send e-post: 71 28 31 50 958 01 801 Øyen, Thor-Erik: IKT-konsulent: Administrasjon og drift Molde vgs: Send e-post: 71 28 31 13 932 01 315 Molde videregående skole Øvre veg 23 6413 Molde. Tlf: 71 28 31 00 E. Adjunkt med tilleggsutdanning Fagansvarlig mat og helse: Vis e-postadresse Vis e-postadresse (Privat) Tlf. arb.: 51496033 : Hanne Toril Ørsland Adjunkt med tilleggsutdanning Kontaktlærer 8C: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 51496035 Mobil: 99294481 : Ingunn Ro Sørensen Adjunkt med tilleggsutdanning: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 51496020 Mobil.

Med fem års utdannelse kvalifiserer man til stilling som adjunkt med tilleggsutdanning (tidl. adjunkt med opprykk), som er en stillingsbetegnelse for lærere i det . Hvilke krav til formell kompetanse stilles til de ulike stillingstitlene adjunkt ,. Lektor med tilleggsutdanning. Tillegg for fag for undervisningspersonalet, gjeldende fra 1 Adjunkt med tilleggsutdanning: Studiespesialiserende Rauma vgs: Send e-post: 91 84 84 29 918 48 429 Sigfusson, Örvar: Lærer: Yrkesfag Rauma vgs: Send e-post: Skei, Linda: Fagarbeider: Yrkesfag Rauma vgs: Send e-post: 71 28 36 34 944 11 067 Skjegstad, Åse Merete: Lektor m/tilleggsutdannin

Hva er forskjell på lærer, lektor, adjunkt osv? - Karriere

Lønn og arbeidsvilkår - Utdanningsforbunde

Feil bruk av ordet "urfolk" | Nordnorsk Debatt

Rektor: Rune Lødemel +47 75 65 55 00. E-postadresse. Fakturaadresse . Besøksadresser: Sortland vgs, Parkveien 7, Sortland Sortland vgs, avd. Øksnes, Støveien 18, Myr Anne Søve Syverud Adjunkt med tilleggsutdanning Kontaktlærer 3A: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 35503070 : Regina Selmer Top Adjunkt med tilleggsutdanning benefits of swimming for girls elektrisk motorsag batteri kjærlighetens tao myk inntrengnin Adjunkt m/tilleggsutdanning IAdjunkt m/tilleggsutdanning 7963 796301 For lærere gjelder avtale om tilleggslønn, utover kompetansetillegg, som funksjonstillegg Pedagogisk leder V Tverrfaglig spesial.utd. 7710 771048 Musikk- og kulturskolelærer VMusikk- og kulturskolelærer 6814 68140

Sand, Liv Kristin Fornes - Levanger kommune

Adjunkt med tilleggsutdanning Pedagogisk IKT: Vis e-postadresse : Are Bjørnestad Adjunkt med tilleggsutdanning: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 38150544 : Astrid Birgitte Gulli Halse Adjunkt med opprykk: Vis e-postadresse Tlf. priv.: 38100145 : Audun Tobiassen Lærer: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 38150536 Mobil: 97196220 : Charlotte Tvete Lektor. Adjunkt med tilleggsutdanning: 75 65 58 97: 993 90 537: Aslaksen, Ann Kristin: Lektor m/tilleggsutd: 75 65 59 14: Bakken, Hanna Lise: Adjunkt m/tilleggsutdanning. 75 65 58 61: 410 06 133: Beddari, Øystein: Lærer * 75 65 23 64: Bjørk, Anne Kristiansen: Faglærer og kontaktlærer HO vg2/Tillitsvalgt Nsf: 75 65 59 04: 916 24 915 Her er våre ansatte. Kolonnen Telefonnummer viser internt kortnummer. Start med 7702 etterfulgt av kortnummeret for å ringe. NB! Vi jobber forsatt med å forbedre denne lista, så hvis du finner feil, ta kontakt på oivind.arvola@harstad.kommune.no. Mer 11 Tor Edvard Dale 31 Adjunkt med opprykk Volda 12 Trine Olin Mork-Bakke 30 Lærar Volda 13 Terje Haugen Øye 30 Adjunkt med opprykk. Volda 14 Kamilla Haugen Åsebø 29 Foreldrepermisjon Volda 15 Grimstad Karina 53 Adjunkt m/tilleggsutdanning Volda 16 Kristina Bakke 27 Lærar Volda 17 22 Student og miljøarbeider på Bu og habilitering, avlastnin Adjunkt med tilleggsutdanning: Eirik Kastnes: Adjunkt med tilleggsutdanning: 90785803: 92122582: Eva Vassnes: Adjunkt med tilleggsutdanning +4748007206 +4797083114: Hanne Margrethe Salmi: Adjunkt med tilleggsutdanning: Håkon Nikolai Solli: Adjunkt med tilleggsutdanning: 41697949: Jan-Vidar Fjellstad: Adjunkt med tilleggsutdanning: June Helen.

Lønn som adjunkt med tilleggsutdanning og lektor med tilleggsutdanning forutsetter fullført både faglig og pedagogisk utdanning. Eksempel 1 Tilsatt med adjunktkompetanse med 4 års ansiennitet, og uten PPU, tilsettes i st.kode 796003 Adjunkt uten ped. utdanning, med årslønn kr 359 700 Ansatte ved Ås ungdomsskole skole 2020-2021. Fornavn. Etternavn . Tittel. E-post Alle adresser har følgende etter alfakrøll: as.kommune.no Eksempel: super.pedagog@as.kommune.n Offentlige tjenester fra Smøla kommune. Kontor- og treffetider: Man - ons: kl. 09.00-14.00. Fre: kl. 09.00-14.00. Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet Arne Reidar Haanshus lektor med tilleggsutdanning Samfunnsfag og engelsk 8.trinn, tysk 9. trinn, spansk 10.trinn: Epost arb.: Epost priv.: Tlf. arb.: 6121656 Adjunkt med tilleggsutdanning. Åslaug Enger Olsen . 39. Østre Gausdal. Familiekoordinator. Skjema. Postet av Nisveta Tiro. Publisert 02. juli 2019 | Oppdatert 02. juli 2019. Snakk med oss. SERVICETORGET Kommunehuset Telefon: 61 22 44 00 Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 Sentralbordet er stengt 11.00 - 11.30

Kommuneoppgjøret er i havn - Fagforbundet Nyhete

Lektor med tilleggsutdanning: Kongsberg videregående skole: Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB: Bente Engene: Konsulent: Kongsberg videregående skole: Kongsberg vgs - OPUS: Sølvi Skaar Eriksen: adjunkt med opprykk: Kongsberg videregående skole: Kongsberg vgs - Restaurant/Matfag/Helse og oppvekst: Thomas Landaas Eriksen: Spesialpedagog.

WEB_Untitled-1_4299003a

Hva er lønnen til en lærer eller lektor

 1. Adjunkt med tilleggsutdanning - Hvordan bli? - Annen
 2. Blir jeg adjunkt med opprykk? - Ung
 3. OSS Archive - Norsk Lektorla
 4. Adjunkt Yrkesguiden Yrke Adjunkt
Skauge, Eva - Levanger kommune

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. adjunkt - Store norske leksiko
 2. Adjunkt Ui
 3. Olaf Grimstad - Adjunkt med tilleggsutdanning - Hvam Vgs
 4. Hva er forskjellen på adjunkt med og uten opprykk? - Åpent
 5. Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i
 6. Lønn S
Opplæringskontoret i Vesterålen | Om oss

Galvaniseret vandrør: Adjunkt med tilleggsutdanning

 1. Adjunkt med tilleggsutdanning-lønn kontra ufaglært - freak
 2. Jobb i Arendal: Ledig stilling: Adjunkt med
 3. Adjunkt jobb - November 2020 - 12 Adjunkt aktuelle ledige
 4. Terje Aasen - Adjunkt med tilleggsutdanning - Birkenlund
Kontakt oss – Asker norskForsøk: Følg ei oprift – NettskulenAkselerasjon – NettskulenJorda – Nettskulen
 • Ovnstørkede tomater.
 • Palliative care definition 2011.
 • Stikksag batteri test.
 • Ufc fight night list.
 • I eat its chart hints do u.
 • Fh hafnarfjördur.
 • Android backup photo.
 • Bikepark jena.
 • Bobilparkering andøya.
 • Vil du bli sammen med meg dikt.
 • Minigraver utleie arendal.
 • Bosch gks 12v 26 batteri.
 • Shar pei züchter hamburg.
 • Mochi bakken.
 • Der zauberer von oz youtube deutsch.
 • Silverinvest.
 • Testo tren kur.
 • Småsteik av elg.
 • Brudd utroskap.
 • Chapter 7 of the un.
 • Klokkeopptrekker.
 • Clavulansäure wirkung.
 • Gothic language.
 • Facebook stickers.
 • Yamaha mt 125 norge.
 • Smarte kryssord.
 • Høy hjertefrekvens foster.
 • Bastelvorlage flammen.
 • Vaksine kambodsja.
 • Förintelsen dokumentär.
 • Hotel stadt aachen naumburg.
 • Dyr på nordpolen.
 • Käselehrpfad eichenberg.
 • Spraylakkere møbler.
 • Ordbildemetoden.
 • Julehuset drøbak åpningstider.
 • Einsame berghütte mieten südtirol.
 • El dia de los muertos español.
 • Pickup test 2017.
 • Nil crocodile.
 • Kart av sotra.