Home

Odontofobi helfo

Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi), er nå etablert i den offentlige tannhelsetjenesten i alle fylkene. Aktuelt om tannhelse Hvis du har odontofobi, går du ikke til tannlegen - da trenger du behandling for selve odontofobien først. Standen er ikke tjent med at disse tannlegene får opprettholde en slik praksis, og NTF har god dialog med HELFO om problemstillingen. Odontofobi (pkt. 3.9.1, s. 47), samt blod-skade-injeksjonsfobi Psykolog avgjør hvem som faller inn i målgruppene. Personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste Odontofobi og refusjon fra Helfo. Av AnonymBruker, Mars 20, 2015 i Forbruker, jus og økonomi. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 223 405 13 791 458 AnonymBruker. Anonym; 7 223 405 13 791 458 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Mars 20, 2015 Hvor mange % av tannbehandlingsutgiftene dekkes når man har diagnosen odontofobi

Tannhelse - Helsedirektorate

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, Tannbehandling for personer med tannlegeskrekk (odontofobi): Hvis du har sterk tannlegeskrekk eller har blitt utsatt for tortur eller overgrep, kan du ha rett på et tilrettelagt tilbud (TOO) fra den offentlige tannhelsetjenesten Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking Helfo er ansvarlig for å godkjenne og følge opp private virksomheter som ønsker å levere definerte spesialisthelsetjenester innenfor fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg (FBV) - generell informasjon. Kriterier for å være en FBV-leverandør Helfo oppfordrer de som skal sende oss faktura, til å benytte elektronisk faktura: Adresse for elektronisk faktura. Elektronisk adresse er org. nr. 986 965 610 - send i EHF-format. Fakturaen skal inneholde bestillerreferanse 3280xxxx. Merk fakturaen med vårt saksnummer dersom det er inngått avtale med Helfo

Oppklaring om odontofobi - regjeringen

Helfo - for helseaktører. Produkt- og prislister Produkt- og prislistene viser hvilke produkter pasienten kan få på blå resept. Helfo oppdaterer listene hver tredje måned. Produkt- og prislister per 1. november 2020. Medisinsk forbruksmateriell. Blødersykdom (PDF Illustrasjon: Helfo Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander (SMT-lista), sjeldne diagnoser. Har du en diagnose som står på lista kan du søke om få støtte til tannbehandling. Det finnes også andre måter å få støtte til tannbehandling på, enn å ha en sjelden diagnose

Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og

Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge Senter for odontofobi, Bergen: 55 33 76 00. Ekspedisjon spesialisttannklinikk ved TkVest/Hordaland (Bergen): 55 33 76 00, TKV.Hord@hfk.no . Vaksne kan kontakte SFO direkte, eller via tilvising frå tannlege/lege. Du må rekne med at det er noko ventetid. Lokale TOO-team (torturoffer, overgrepsoffer og personer med odontofobi) i Hordaland En avtale om direkteoppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale om det økonomiske oppgjøret mellom en helseaktør og Helfo. Det er viktig at du er godt kjent med alle vilkårene i avtalen og hvordan du sender refusjonskrav

Odontofobi og refusjon fra Helfo - Forbruker, jus og

Ansatte | Tanngarden

Hvem betaler tannlegeregningen din? - helsenorge

 1. Det odontologiske fakultet har som målsetting å være et av de ledende odontologiske fagmiljø i Europa. I dag fremstår fakultetet som et moderne fakultet med forskningsbasert undervisning i alle fag
 2. Regler for refusjon, HELFO: I dette punktet omhandles kun bittanomalier som kan behandles kjeveortopedisk. De bittanomalier som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper. Opplistingen i gruppene gir en uttømmende oversikt over de tilfeller der det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling
 3. SENTER FOR ODONTOFOBI (SFO) er et senter ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen som driver forskning på og behandling av pasienter med så sterk frykt for tannbehandling og sprøyter at de ikke greier å gå til vanlig, allmennpraktiserende tannlege
 4. dre samme situasjon. Som du ser, du er ikke alene. NRK har sammen med Senter for odontofobi ved Universitetet i Bergen laget en artikkel med noen gode råd for deg som lider av tannlegeskrekk
 5. Tannlegeskrekk er en fobi i form av irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger.. Den som lider av tannlegeskrekk har gjerne hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. Dette resulterer i at den lidende gjør alt for å unngå et tannlegebesøk, helt til det oppstår et helsemessig problem, og et tannlegebesøk blir uunngåelig
 6. Odontofobi er en fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannbehandling. Odontofobi kan være forårsaket av traumatiske opplevelser hos tannlegen, men også andre årsaker kan ligge til grunn for denne lidelsen. HELFO. Kontakt. Brugata 11, 0186 Osl

Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland - Vestland

 1. GRATIS konsultasjon for deg som har tannlegeskrekk. Vi legger ekstra god tid på deg som lider av tannlegeskrekk og lytter til dine behov. Ring 22605557 nå
 2. Helfo. Det finnes tilfeller Tannlegeskrekk (odontofobi) Flere av våre pasienter oppsøker oss fordi de har hørt at vi takler odontofobi godt. Ved blant annet å bruke god tid, og ta i bruk tell, show, do metoden får pasienten mer kontroll over situasjonen, noe som hjelper betraktelig. Les Mer
 3. «Helfo har vurdert saken på nytt og forberedt saken for klagebehandling. I saksfremlegg av 17. november 2016, oversendt til Helfo klage, anke og regelverk (tidligere klageinstans), viser Helfo til vedtaket av 21. september 2016 og nedlegger påstand om at vedtaket opprettholdes

Helfo - for helseaktøre

 1. Men ofte i sammenheng med pasienter med odontofobi er det slik at de lærte responsene slår ut for tidlig. Vi vil på en måte lære angsten til å forstå at den kan vente til man mister kontroll. Og for å svare konkret på spørsmålet ditt: Her i Bergen har vi annonsert i tidsskriftet til Bergen tannlegeforening etter tannleger som vil behandle våre pasienter etter at de er ferdige hos oss
 2. Tannhelseinfo Helfo -refusjon og støtte til tannbehandling I Norge har det i lengre tid vært slik at friske voksne mennesker må ta ansvaret for - og den økonomiske belastningen av - egen tannbehandling. Under gitte forutsetninger kan HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yte økonomisk støtte. Et grovt estimat på støttebeløpet vil være mellom 50-80% avhengig av årsak til [
 3. Totalt antall med odontofobi hvorav antall med andre psykiske lidelser, selvrapportert eller fra henvisningen Tannbehandlingsbehov hos personer som er under behandling og fedigbehandlet i løpet av året Antall Pasienters reiseutgifter til tannbehandling (som ikke er dekket av HELFO)* hvorav antall kvinner hvorav antall men
 4. Odontofobi/Tannlegeskrekk Noen få kan si at tannlegebesøk er helt bekymersfritt. De fleste av oss ser kanskje på et tannlegebesøk som litt nødvendig smerte

F.eks pga sterk odontofobi, misbrukshistorikk, motoriske problemer, sykdommer som gjør at man ikke klarer å ta vare på tennene som man normalt skal gjøre. Sjelden medisinsk tilstand. Personer med tannløs underkjeve HELFO kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve HELFO har fra 2013 satt av en del penger for å hjelpe de som lider av odontofobi, slik at du ved gitte forutsetninger og stort behandlingsbehov kan få støtte til rehabiliteringen via HELFO. Tanken er at man lettere skal ha mulighet for å behandle tennene, og komme tilbake til normal funksjon, bli smertefri og kan starte med «friske» tenner igjen Noen mennesker har odontofobi, også kalt tannlegeskrekk. Det vanskeligste for deg med tannlegeskrekk er kanskje det å oppsøke en tannlege. Da er det bra å vite at Apollonia ønsker å hjelpe deg som har angst. Vi gjør alt vi kan for å lette situasjonen Dersom pasienten er tortur- eller overgrepsutsatt, eller har sterk angst for tannbehandling (odontofobi), sendes henvisningen til tilrettelagt tannhelsetilbud, TOO-team. For pasienter uten rett til gratis tannbehandling. Pasienter uten særskilt rettighet, og som er 21 år eller eldre, henvises til privat tannhelsetjeneste i samråd med pasienten All behandling knyttet til odontofobi skal gis tilbud gjennom fylkeskommunen. Personer med rusmiddelavhengighet og personer som mottar legemiddelassistert behandling , eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070. Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE: 800 43 573

Kontakt med Helfo - Helfo

Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven § 5-6 § 5-6 a og § 5-25, gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom.I tillegg har departementet fastsatt takster for de undersøkelser og behandlinger som det gis stønad til etter disse bestemmelsene Tannlegeforeningen - Vi står sammen for god oral helse! Kommunane får 7,3 milliardar ekstra i koronahjelp neste år - åpnes i en ny fane Oppklaring om odontofobi? / 23.12.2017 NTF har mottatt svar fra statsråd Bent Høie på foreningens innspill i anledning de endringer som Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører for trygdestønadsordningen fra 2018, med særlig vekt på innslagspunkt 14. Svaret publiseres her, med NTFs kommentarer Mange sliter med tannlegeskrekk (Odontofobi), som i ytterste konsekvens kan innebære at man utsetter nødvendig tannlegebesøk i lang tid, eller ikke oppsøker tannlege i hele tatt. Symptomer på en slik type angst kan være: manglende søvn natten før tannlegetimer; nervøsitet som blir sterkere og sterkere mens mann sitter på venteværelset hos tannlegen pasienten kan føle [ Vi har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Dermed slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på støtte fra folketrygden. Norsk forening for odontofobi. Regler og takster for stønad. HELFO. Kontakt. Brugata 11, 0186 Oslo +47 23 00 28 10 info@brugata11.no

Helfo har gjort en bred analyse av samtlige elektronisk innsendte krav på stønad etter pkt. 14 for perioden 2012-2015, i alt om lag 88 000 innsendte krav. og/eller overgrep, eller som har odontofobi. Bevilgninger til dette formål er begrunnet i anmodningsvedtak fr HELFO kurs i NTF's regi 15.1.2018. Focus har tatt seg tid til å gå på NTF's Helfokurs som ble holdt mens HOD endrer innslagspunkt 14. Her følger høydepunktene. Helseministeren publiserer Oppklaring om odontofobi 22.des. 2017: Helseministeren ga svar på NTFs innspill etter at Dagsnytt Atten sendte sjokkbølger inn i. Til slutt ble vi vist hvordan Helfo gikk til verks for å redusere det de mente var feilbruk av takster. Jeg forstod det slik at det ikke gjaldt innslagspunkt 15. Men for blant annet innslagspunkt 14 var det iverksatt krav om tilbakebetaling av relativt store beløp, opptil mange hundre tusen koner, for det som ble oppfattet som feil takstbruk gjennom flere år Det er tannlegen som skal vurdere om en har krav på å få dekket hele eller deler av tannbehandlingen. Hvis tannlegen mener at du er omfattet av reglene som gir rett til stønad skal tannlegen sende regning til HELFO. Det skal være opprettet såkalte TOO-team i alle Fylkeskommuner. TOO står for Tortur, Overgrep og Odontofobi (tannlegeskrekk) Husk: Odontofobi er ikke lenger noe som skal behandles i privatpraksis I Rundskrivet 1/7-2017 av 16.2.2018 fremhever HOD: Helfo har gjort en bred analyse av samtlige elektronisk innsendte krav på stønad etter pkt. 14 for perioden 2012- 2015, i alt om lag 88 000 innsendte krav

Pål Ellingsen - Sentrum Dental

Produkt- og prislister - Helfo

Sjeldne diagnoser - tannbehandling - helsenorge

 1. al, Oslo Sentralstasjon, T-banestasjon og trikkeholdeplasser
 2. HELFO vil være tilbakeholdne med å overprøve tannlegens faglige vurderinger, og har man ført sine vurderinger med begrunnelser i journalen skal det mye til at man får tilbakebetalingskrav. Ved ulik tolkning av regelverket vil man få beskjed om dette slik at man kan gjøre justeringer i tilsvarende senere situasjoner
 3. En analyserapport som Helfo publiserte tidligere i år, viste at bruken av regelverkets punkt om «nedsatt evne til egenomsorg» har økt betydelig. I 2012 utgjorde denne posten 1,1 prosent av utbetalingene innen tannbehandling. I 2016 hadde andelen økt til 8,6 prosent
 4. Odontofobi er en fobi for tannbehandling, og personer som opplever slike følelser har ofte som mål å unngå alt som trigger denne angstresponsen. Resultatet blir ofte at man unngår deler av, eller hele tannbehandlingen, og det går utover den orale hygiene
 5. Oferujemy Panstwu automatyczna refundacje leczenia z HELFO - czesc leczenia stomatologicznego w Norwegii jest refundowana przez panstwo - takie choroby jak zapalenie przyzebia czy leczenie chirurgiczne sa w pewnej czesci doplacane przez norweskiego ubezpieczyciela
 6. Odontofobi er bare en av diagnosene som, hvis man også oppfyller de andre kriteriene, kan føre til at pasientene faller inn under punkt 14 i dag. Dette har det vært viktig for NTF å presisere gjennom hele denne prosessen. Saken dreier seg derfor ikke bare om tilbudet til odontofobipasienter

Vi har oppfattet det dithen at mange behandlere har forstått det slik at odontofobi kvalifiserte som «nedsatt evne til egenomsorg». Dette var og er en feiloppfatning. Imidlertid vil Helfo ikke avvise/tilbakekreve regninger for behandlinger igangsatt før 1. januar 2018 hva gjelder bruk av diagnosen «odontofobi» som inngangsvilkår Odontofobi Tannlegeskrekk eller odontofobi er relativt utbredt og undersøkelser viser at 5-10% av voksne i Norge ikke går regelmessig til tannlegen på grunn av angst. I verste fall vil tannlegeskrekken være så kraftig at man unngår tannbehandling i sin helhet selv om man har smerter, sliter med dårlig utseende eller ikke klarer å spise normalt

Har du tannlegeskrekk? Du er ikke alene. Mens andre kan fortelle deg at du er bare dum!, hjelper det ikke hvis du er en av de som har en reell angst Vi er tilknyttet Norsk Helsenett og Helfo direkte oppgjør. I de tilfeller behandlingene støttes av Helfo betaler pasienten bare en egenandel. Eksempelvis kan dette gjelde ved tannbehandlinger som undersøkelse og kartlegging , tannkjøttsbehandling , oppbygging av tann , kunstig tann , tanntrekking som ved kirurgisk tanntrekking eller visdomstenner , samt slitasje- og syreskadebehandling

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold 2002 - 2017 Selvmordsstatistikk norge: Odontofobi helfo; Get pakker. Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie Tannlegeskrekk er en fobi i form av irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger Diabetes og tannhelse. Posted on august 25, 2015. Diabetes, eller diabetes mellitus som det formelt kalles (tidligere ofte kalt sukkersyke av den eldre delen av befolkningen) er en kronisk sykdom med høyt blodsukker som skyldes feil i insulinproduksjonen. Vi skiller mellom absolutt eller relativ insulinmangel, eventuelt også insulinresistens Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et samarbeid mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Larvik Tannhelse - Vi elsker dine tennerPORTRAIT-845

Les også: Dette skjer med amalgam-tennene Alvorlig tannlegeskrekk. Alvorlig tannbehandlingsangst kalles Odontofobi, og er en fobi på linje med andre fobier. - En fobi kan defineres som en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker Tannlege Spesialkompetanse i implantatprotetikk med refusjonsrettighet fra Helfo. Spesialkompetanse i odontofobi. Veronica Loe Larsen Tannlege. Sigrid Bohne-Friberg Tannlege. Kristine Andersen Tannlege. Line Gabriella Nagy Tannlege. Silvana Milkovska Tannlege. Marit Bergane Tannpleier. Marianne Nysethe Hordaland og Sissel Heggdalsvik, rådgivende tannlege i HELFO. Også denne gang vil det arrangeres eksamen i odontofobi kvelden før seminaret (altså torsdag 2. februar). Eksamen foregår i eget lokale på Hotell Seilet i Molde. Som vanlig oppfordrer vi alle til å delta på festmiddagen som arrangeres fredag kveld Perio-flow er spesielt beregnet for pasienter med periodontitt. Det brukes et pulver som kan brukes både over og under tannkjøttet. Perio-flow fjerner biofilm subgingivalt

Nå har Helfo heldigvis endret sine regler. I dag kan du som har alvorlig tannlegeskrekk, få utgiftene refundert. Du må få en bekreftelse fra din lege eller psykolog på at du har alvorlig tannlegeskrekk, og på grunn av dette avstått tannlegebesøk under en lengre periode Odontofobi/Tannlegeskrekk. Vi har et ønske om at alle skal føle seg vel når de blir behandlet hos oss. Det er ikke en automatisk egenandelsordning hos tannlegen i Norge, slik det er hos fastlegen, men i noen tilfeller vil Helfo kunne gi støtte til tannbehandling

ICD-10-koder.Alle sykdommer er klassifiserbare gjennom WHOs International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, hvor den norske oversettelsen er utgitt av KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet Altså odontofobi? Han tar feil: Noen av oss har jobbet med dette fagfeltet i mange år. Vi har vært på kurs, vi har lært oss kognitive behandlingsteknikker, sedasjon, lystgass, samarbeid med psykologer og fastleger. Refleksjoner over HELFO og Tannheleseleveranse

Forbruker, jus og økonomi; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Jeg har diagnosen «odontofobi gikk over 4 forskjellige timer havnet på rundt 50.000,- Men på grunn av odontofobien fikk jeg dekket halvparten av helfo, resten dekket HELDIGVIS OG TAKK GUD, nav. Disse behandlingene tok jeg i Stavanger, mens jeg selv bor i Haugesund

ODONTOFOBI / TANNLEGESKREKK. Har du odontofobi, bedre kjent som tannlegeskrekk? Tannlegeskrekk er et vanlig problem, og hele 1 av 5 nordmenn sliter med dette i følge odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Dersom du har rettighet for tannbehandling gjennom Helfo,. • Tannbehandlingsskrekk (odontofobi) Vi har også et nært samarbeid med spesialister innen ulike fagområder. Ved behov for vurdering og/eller behandling hos spesialist henviser vi deg videre. Hvis du har krav på refusjon fra Helfo vil vi informere deg og hjelpe deg med dette Jeg har selv odontofobi å får dekket 2/3 av tannbehandlingen. Det er lurt å sjekke om tannlegen har direkte oppgjør med Helfo. Da slipper du å tenke på søknader og dokumentasjoner, for da er det tannlegen som setter fram kravet til Helfo. Du skal også bare betale egenandelen som ikke Helfo dekker Både tannlegeskrekk/ odontofobi og gnissing gir grunnlag for å få dekket deler av tannbehandlingen av Helfo. Det første du må gjøre er å sjekke om tannlegen din har direkteoppgjør med Helfo. Har h*n det, ville jeg bestilt time. Har h*n det ikke, ville jeg funnet en tannlege som har det Lettnarkose for pasienter med odontofobi. Har du krav på stønad fra HELFO? Vi har direkte oppgjør med HELFO, det vil si at vi sender inn kravet direkte og du trenger ikke å søke selv om stønad

Tannstell hos barn. Les hva du kan gjøre for at barnet ditt skal få god tannhelse. En grunnregel er å pusse tennene med fluortannkrem to ganger daglig - morgen og kveld - fra frembrudd av første tann Tannlege i Stjørdal som har fokus på service og kvalitet. Torget Tannhelse kan kontaktes for timebestilling på tlf 74 82 55 00. Velkommen Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge er et av 6 regionale kompetansesenter i Norge. Senteret eies av Troms fylkeskommune, har en regionfunksjon for Nord-Norge og er lokalisert til Tannbygget i Tromsø Tannlege Julie Wilberg Brandvik, uteksaminert 2012, allmenntannlege med godkjenning for implantatprotetikk med HELFO-stønad. Etterutdannelse innen odontofobi. Autorisert for behandling med lystgassanalgesi. Ansatt i Tanngarden fra 2012 Helfo vil ifølge Helsedirektoratets svar ikke avvise/tilbakekreve regninger for behandlinger som var igangsatt før 1. januar 2018, hva gjelder bruk av diagnosen «odontofobi» som inngangsvilkår. Direktoratet skriver videre at «Dette medfører at behandlere kan sluttføre påbegynt behandling

Hva koster tannregulering for barn? - Colosseum Tannlege

Odontofobi - Hordaland fylkeskommun

 1. Tandläkarskräck Helfo. Du som har extrem tandläkarskräck kan vara berättigad till refusjon från Helfo om detta intygas av läkare eller psykolog. Du kan få upptill 60% eller mer (detta kan vara olika beroende på typ av behandling) av kostnaden täckt, du behöver inte göra något, vi har direktavtal med Helfo
 2. Odontofobi/tannlegeskrekk Vis undermeny for Odontofobi/tannlegeskrekk. (3-20 år), kan det søkes om bidrag i forbindelse med tannregulering, (den andelen som ikke dekkes av HELFO). Voksne pasienter vil normalt ikke få dekket slik behandling. Unntak kan gjøres hvis brukeren har stort behandlingsbehov. Innslagspunkt 8,.
 3. Tannlegeskrekk, også kalt odontofobi, er dessverre utbredt blant befolkningen. Undersøkelser viser at hele 5 til 10% av den voksne befolkningen i Norge unngår å søke regelmessig tannbehandling som følge av angst (kilde: tannlegeforeningen.no)
 4. Odontofobi/tannlegeskrekk Vis undermeny for Odontofobi/tannlegeskrekk. Odontofobiteamet Haugesund; Det meste av kjeveortopedisk behandling utføres med støtte fra HELFO. Det vil si at man betaler en egenandel selv. Unntaket er tilfeller der behandlingen kun er estetisk motivert
 5. Fra 1. januar.2018 opphørte muligheten til Helfo-refusjon (innslagspunkt 14) for pasienter med tannbehandlingsangst. Denne pasientgruppen får nå tilbud innenfor TOO-prosjektet dersom de vurderes å fylle kriteriene (tortur, overgrep, odontofobi)
 6. Vi behandler pasienter med tannlegeskrekk (odontofobi) - dette er vi gode på! Til å hjelpe oss på Tanngarden har vi 9 tannlegeassistenter som sørger for den gode flyten på klinikken. De gir kompetent assistanse i behandling og oppfølging av våre pasienter, og ved henvendelser på telefon

Har du odontofobi, eller er redd for å gå til tannlegen? Da skal du vite at Oris Dental Orkanger kan hjelpe deg med din angst. Vi har tannhelsepersonell som tar deg på alvor og som er opptatt av at du skal føle deg trygg Odontofobi er en fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger. Denne angsten, som på folkemunne kalles tannlegeskrekk, kan defineres som en ekstrem og hardnakket frykt, hvor den som lider av dette gjerne har hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder Tortur- og overgrepsutsatte samt personer med odontofobi. E8 Tverrfaglig team (angstbehandling) E9 Tannbehandlerteam (tannbehandling) Delvis refusjon på tannbehandling, offentlig og privat. HELFO. Tannlegen vurderer i det enkelte tilfelle. Enkelte tilstander må dokumenteres med legeerklæring. Individuelt vurdert: NAV

Tannlege Karin Larsson - Ranheim Tannhelse AS

Hver tiende nordmann lider av tannlegeskrekk (odontofobi). Ofte er det vanskeligste faktisk å ta kontakt med en tannlege. Vi har lang erfaring med pasienter med tannlegeskrekk og har lagt forholdene ekstra godt til rette for at behandlingen skal føles så trygg som mulig Tannlegeskrekk kan resultere i at man unngår å gå til tannlege i åresvis, noe som kan føre til enda mer alvorlig tannproblematik og øke allerede.. Alvorlig tannlegeskrekk( Odontofobi) kombinert med stort behandlingsbehov kan utløse Helfo-refusjon. Vi veileder våre pasienter slik at de kan få den støtten de har krav på gjennom Helfo. ‍ Vi anbefaler deg å bestille time hos oss i Sentrum Tannlegesenter dersom du har tannlegeskrekk. Som oftest er vi folk redd for ukjente ting De færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert med noe ubehagelig, men de fleste klarer likevel å gjennomføre behandlingen uten større problemer. For de som lider av tannlegeskrekk (odontofobi) stiller det seg an- nerledes Vit at du ikke den eneste som lider av tannlegeskrekk, også kalt odontofobi. En vesentlig del av befolkningen synes det er så ubehagelig å gå til tannlegen at de plages av anspenthet, svetting, Folketrygden (HELFO) yte støtte til pasienter med alvorlig tannlegeskrekk under gitte forutsetninger og ved stort behandlingsbehov

Våre Ansatte | Slemdal Tannlegesenter | Tannlege

Avtale om direkteoppgjør - Helfo

Refusjon på tannimplantat - Kan du få refusjon fra Helfo

Hva er tannlegeskrekk? De færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert med noe ubehagelig, men de fleste klarer likevel å gjennomføre behandlingen uten større problemer. For de som lider av tannlegeskrekk (odontofobi) stiller det seg an­nerledes. Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolk­ningen i Norge ikke går regelmessig [ HELFO refusjon. De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter. Fra og med 01.01.2018 ble det gjort en relativt stor endring i tilbudet for pasienter med odontofobi (tannlegeskrekk) Opp mot 20 % av befolkningen lider av tannlegeskrekk. Ca. 5 % av befolkningen lider av ekstrem tannlegeskrekk (Odontofobi) og klarer ikke å gjennomføre tannbehandling. 3% av befolkningen går aldri til tannlegen. I Norge har vi et tilrettelagt tannhelsetilbud, TOO, hvor blant annet personer med sterk angst for tannbehandling kan få hjelp Wikipedia om tannbehandlingsskrekk (odontofobi) Info fra Helsedirektoratet om TOO Trygdeetaten (Helfo) kan gi bidrag i en del tilfelle og derfor er det viktig at du gir oss så mye helseinformasjon som mulig. Behandlingsforløp Her følger en kort beskrivelse av behandlingsforløp Autorisasjon til å utføre implantatprotetikk på Helfo(Trygdekassen) sin regning. Medlem i Norsk Forening for Odontofobi (NOFOBI). Nestleder for NOFOBI-forening 2010- 2012. Leder for NOFOBI i 2 perioder (2012-2016). Medlem av diverse styrer i Bergen Tannlegeforening fra 1990- 201

Tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO - Helsedirektorate

Behandling av odontofobi for pasienter med post

Underkjeveprotese Fra 1 januar 2014 kan du få støtte fra HELFO til en implantatfestet protese. Dette gjelder dersom du er helt tannløs i underkjeven, og av ulike grunner ikke får protesen til å fungere. Vi har lang erfaring med denne typen behandling, som kan gi deg en ny hverdag når det gjelder både tale og [ Innstrammingene i innslagspunkt 14 har store ringvirkninger for pasientene, og NTF prioriterer denne saken høyt. Det er avtalt møte med statsråd Bent Høie, vi har kontinuerlig dialog med Helse- og omsorgskomiteen, i tillegg til at vi har bedt om møte med Helsedirektoratet og Helfo Tannlegeskrekk (Odontofobi) Mange sliter med tannlegeskrekk (Odontofobi), som i ytterste konsekvens kan innebære at man utsetter nødvendig tannlegebesøk i lang tid, eller ikke oppsøker tannlege i hele tatt For de som lider av tannlegeskrekk (odontofobi) stiller det seg annerledes. Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolkningen i Norge ikke går regelmessig til tannlege på grunn av angst for tannbehandling

FinnKode - Direktoratet for e-helse medisinske kodeverk

avd. Hordaland og Sissel Heggdalsvik, rådgivende tannlege i HELFO. Også denne gang vil det arrangeres eksamen i odontofobi kvelden før seminaret (altså torsdag 2. februar). Eksamen foregår i eget lokale på Hotell Seilet i Molde. Som vanlig oppfordrer vi alle til å delta på festmiddagen som arrangeres fredag kveld. Dette er en viktig del a Gruppen som mister refusjon fra 2020 er barn med definert klart behov for tannregulering. Det kan være overbitt, åpent bitt, underbitt eller plassmangel til alle tennene. Utgiftene til foreldrene for denne behandlingen dekkes med 40 prosent etter honorartakstene frem til 31.12.2019

 • Willys jeep schweizer armee kaufen.
 • Gothaer kfz versicherung kündigungsfrist.
 • Bra skrekkfilmer 2017.
 • Janus wiki.
 • Trendy verbena beach hotel in evrenseki.
 • Verdensrekord i 100 meter løb.
 • Jaycee dugard.
 • St halvardshjemmet wiki.
 • 1 zimmer wohnung viersen.
 • Kinarestaurant egersund.
 • Vond lukt under brystene.
 • Swefilmer hd.
 • Schwimmbad erfurt.
 • Stor nese tips.
 • Baryonyx ark survival.
 • Det skjer et under i verden salme tekst.
 • Nr kurier dierdorf.
 • Prominente gestorben 2018.
 • Why haven t we found extraterrestrial life.
 • Bauern früher und heute.
 • Hva er scenisk framstilling.
 • Piet hein superellipse pris.
 • Tilstopping kryssord.
 • Espen suseggs.
 • Apollo wife.
 • Steven bauer paulette miltimore.
 • Prascend apotheke.
 • Stadtplan tübingen mit bushaltestellen.
 • Einwegkamera entwickeln dm.
 • Bahnhof lahr adresse.
 • Skifte tannhjul på sykkel.
 • Håruppsättning bröllop stockholm.
 • Dikt snl.
 • Blå øyne prosent.
 • Casall x200 ellipsemaskin.
 • Sliteringer dør.
 • Sellaronda mtb ohne seilbahn.
 • Weberei gütersloh partyfotos.
 • Tur hjelmeland.
 • Kart rondane nasjonalpark.
 • Ferienhaus altmühltal.