Home

Norddal kommune rådmann

Rådmann i NORDDAL KOMMUNE Møre og Romsdal fylke, Norge 254 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. NORDDAL KOMMUNE. Høyskolen i Lillehammer. Rapporter denne profilen; Aktivitet. ÅKP+nye Ålesund = sant! ÅKP Blue Innovation Arena og nye Ålesund kommune har etablert Norges første offentlege testsenter Norddal kommune - Rådmann. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Rådmann Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv Om stillingen Fullstendig utlysing finn du på www.norddal.kommune.no eller www.k-rekruttering.no Kontakt gjerne ordfører Bjørn Inge Ruset, tlf: 92 64 19 26 eller seniorrådgjevar Jan Sebjørnsen Storstein, tlf. 95 00 94 44. Søknadsfrist: 6. september. Søknad med cv. «Brønnøy kommune står i en svært vanskelig situasjon. På bakgrunn av en rekke forhold over tid har ikke kommunen lenger tillit til rådmann Helge Thorsen Norddal er ein tidlegare norsk kommune på indre Sunnmøre i Møre og Romsdal.Han grensa til Stordal i nordvest, Rauma i nord og aust, Skjåk i søraust, og Stranda i sør og vest. 1. januar 2020 vart han slegen saman med Stordal kommune til Fjord kommune

Norddal var en kommune på indre Sunnmøre i Møre og Romsdal som ble slått sammen med Stordal til Fjord kommune 1. januar 2020. Den grenset i nordvest til Stordal, i nord og øst til Rauma, i sørøst til Skjåk, og i sør og vest til Stranda.I tillegg til det tidligere kommunesenteret Sylte i Valldal lå også bygdene Norddal (Dalsbygda), Eidsdal, Fjørå og Tafjord i kommunen Norddal kommune tilsvarte soknet Norddal i Austre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke. Mot slutten av 1800-tallet hørte Norddal til Søndmør fogderi i Romsdals amt . Delområder og grunnkretser i Norddal Rådmannen er den øverste sjefen for administrasjonen i en kommune. Vedkommende er ansatt som tjenesteperson i kommunen, til forskjell fra ordføreren som er valgt av kommunestyret som den fremste politiske lederen.I kommuneloven av 1992 har stillingen som kommunens øverste administrative leder den kjønnsnøytrale tittelen «administrasjonssjef», men i de fleste kommuner kalles.

Karl Andre Birkhol - Rådmann - NORDDAL KOMMUNE LinkedI

Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg Norddal kommune (NK) har lenge planlagt å bygge ut fiber til alle kommunen sine eksterne lokasjoner og til alle telefonsentralane i kommunen. I første omgang var det NK som skulle stå som byggherre både av fiber og utstyr i sentralane. Då vi ikkje fekk støtte frå Høykom måtte vi tenke nytt Tore Isaksen - Rådmann. Foto: Gaute B. Iversen. Ansvarsområder. Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. E-post Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no

Kommunestyret vedtok i sak 095/20, den 15.10.2020, planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023. Hensikten med planstrategien er å klargjøre.. Navn Stilling E-post Telefon; Elisabeth Enger: Rådmann: 908 40 804: Siri M. Skøien: Dir. folkehelse, helse og miljø: 958 15 857: Hege T. Rokke: Dir. omsorg: 995 11 47 Norddal og Stordal har vedtatt å slå seg saman og vil frå 01.01.2020 bli Fjord kommune. Arbeidet med å bygge den nye kommunen er godt i gang. Vi søkjer no etter ein administrativ leiar som kan tre inn i denne prosessen, og som kan ha den overordna administrative styringa med dette arbeidet frå no av og vidare i den nye kommunen Rådmann. Per Sturla Wærnes. Tlf. 906 86 669. per.sturla.waernes@notodden.kommune.no. Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av administrasjonen Orkland kommune har gått i Rikstoto-fella. Polaris, Ap og Orkanger sentrum. Medmenneskelighet og ansvar. Fylkesvei 6640 Husdalsbrua Her er det ikke mye trafikk, men fylket skal bygge ny bru. Ønsker Grytdalen som nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald. Det er ikke for sent å snu

E-post: anita.larsen@nittedal.kommune.no Anita Larsen er utdannet siviløkonom med en master i public administration og har en lang og bred erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har tidligere vært økonomidirektør i Undervisningsbygg KF i Oslo, kommunaldirektør i Arendal og rådmann i Krødsherad kommune, og kommer nå fra en stilling som økonomisjef i Nordland fylkeskommune Kort fortalt Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannens ledergruppe består av åtte kommunalsjefer med ansvar for hvert sitt område. Rådmann Egil Johansen Rådmann Telefon: 905 89 935 Send e-post Mestring og helse Mette Vikan Andersen Kommunalsjef Telefon: 959 85 790 Send e-post Eiendom og tekniske tjenester Jan Ronald Eide Kommunalsjef. RÅDMANNEN Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet. Knut Toresen er rådmann. Han begynte i stillingen 24. september 2013. Han var rådmann også fra april 2005 til oktober 2011. Tlf. 913 25 888, e-post: postmottak@bindal.kommune.no Administrasjonssjefen (rådmannen) skal påse at de.

Rådmann - Norddal kommune

 1. Ny rådmann tilsatt. I kommunestyret den 3. april ble det gjort enstemmig vedtak om å ansette Helge Thorsen som Brønnøy kommune sin nye rådmann. Thorsen har en solid og relevant bakgrunn. Han er både økonom og jurist, i tillegg til mangeårig erfaring som rådmann
 2. istrasjon og skal sørge for at ad
 3. istrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet: § 23 Ad
 4. istrasjon ønsker én til med på laget som har kompetanse og lyst til å innta lederposisjonen i kommunen vår. Vi har et brennende ønske om å skape gode hverdager og nye muligheter for innbyggere og tilreisende
 5. Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galten. Samarbeidskommuner: Stor-Elvdal kommune Åmot Kommune Trysil kommune. Personver

NORDDAL KOMMUNE Kon tro I I utva let MØTEINNKALLING Medlemane av Kontrollutvalet Kopi til: Ordføraren Revisor Rådmann INNKALLING TIL MØTE I NORDDAL KONTROLLUTV AL Det blir med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag, 3.10.2018 kl. 12.00 på Norddal rådhu RÅDMANN MÅ GÅ: Kommunestyret i Åmot i Hedmark sier opp rådmann Randi Dørum. Foto: Åmot kommune Senere skrev seks sentrale medarbeidere et brev til kommunen der de bekrefta samme. Skjemaet er utilgjengelig. Dette skjemaet er ikke tilgjengelig på grunn av overgang til Fjord kommune.. Skjema vil være tilgjengelig på nettsidene i begynnelsen av januar 2020 Mandag 26. november tok Adelheid Buschmann Kristiansen fatt på jobben som rådmann i Meløy. Meløy kommunes nye rådmann er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø. Hun har lang og bred ledererfaring og kom fra jobben som avdelingsdirektør i Husbanken Nord, Bodø, med ansvar for kommune og marked

 1. istrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmann i Strand heter Ketil Reed Aasgaard
 2. Vanylven kommune ligg lengst sørvest på Sunnmøre, i Møre og Romsdal fylke
 3. istrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og ad

Rådmann og organisasjon. Post til og fra kommunen er offentlig, med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Dette betyr at du kan finne ditt brev i avisen og nyhetene. Kontakt oss. Lindesnes Kommune. Postadresse: Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Besøksadresser innbyggertorv Rådmann Willy Ørnebakk har det overordnede ansvaret for administrasjonen i Storfjord kommune. Telefon: 77 21 28 11 el. 911 74 752 E-post: willy.ornebakk@storfjord.kommune.n 6. januar hadde Ellen Njøs Lillesvangstu første arbeidsdag som rådmann i Sogndal kommune

Rådmann Helge Thorsen i Brønnøy på Helgeland sparkes etter

Leiargruppa i kommunen består av rådmann, assisterande rådmann, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef kultur og folkehelse, kommunalsjef helse og omsorg, personalsjef, økonomisjef og HMS- og kvalitetssjef. Kjellaug Brekkhus Rådmann. Telefon: 57 71 15 11 Mobil: 952 57 725 E-post: kjellaug.brekkhus@hoyanger.kommune.n Nordkapp-rådmann slutter: - Enige om at samarbeidet ikke fungerer. Raymond Robertsen i Nordkapp kommune slutter etter 2,5 år i rådmannsstillingen. Han er Finnmark-kommunens åttende rådmannen på 12 år. Elin Svendsen Harald Danielsen Harald Danielsen har vært rådmann i Arendal kommune siden 1999. Rådmannens ansvar Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Rådmannen har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Jan Ove Styve: Rådmann. 75074002/40471789: Maidi Lill Andersen: Kommunalsjef Oppvekst: 75074244/46834170: Kjell Olav Lund: Kommunalsjef Helse og Velferd: 75074045/9133024

Norddal kommune - Wikipedi

Rådmann Dag Willien Eriksen Tlf: 913 86 684 E-post: dawe@hvaler.kommune.no. Assisterende rådmann Geir Kvisten Tlf: 991 66 366 E-post: geikvi@hvaler.kommune.no. Kommunalsjef Oppvekst Tone Gunnersen Tlf: 926 51 515 E-post: tgun@hvaler.kommune.no . Kommunalsjef Helse og omsorg Therese Steen Johansen Tlf: 452 20 577 E-post: thrjoh@hvaler.kommune.n Trysil kommune - tlf. 62 45 77 00 - postmottak@trysil.kommune.no - postboks 200, 2421 Trysil organisasjonsnummer 864 948 502 - bankkontonummer 6167 05 01328 Ansvarlig redaktør: Rådmann Jan Sævig - Nettredaktør: Grete Myrvold Rydje Samarbeidskommuner: Stor-Elvdal kommune - Åmot kommune - Engerdal kommune Personver Sørfold kommune Strandveien 2, 8226 Straumen Organisasjonsnr. 972 417 750 Kommunenummer: 1845 Telefon og faks: 75 68 50 00/75 68 50 01 E-post: post@sorfold.kommune.no. Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 15.45 (15.09-14.05) 08.00 - 15.00 (15.05-14.09 Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, med eit strategisk leiarnivå inklusiv stab, og eit operativt nivå. Strategisk nivå er rådmann, assisterande rådmann og tre kommunalsjefar. Operativt nivå har fire resultateiningar samla under tre tenesteområde: helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling Rådmann. Karsten Popp Dideriksen - 992 87 899. Økonomisjef. Erika Braaten - Tlf. 32 08 50 31/971 02 668. HR-sjef. Berit Albrecht - Tlf. 3208 5006/932 69 970. Næringsutviklar. Staffan Landsmann-Wiwe - Tlf. 483 54 893. Innkjøpsrådgjevar. Jostein Skår-Ekse - Tlf. 997 39 915. Servicetenester. Telefon: 32 08 50 00 servicetorget@aal.kommune.n

Offentlige tjenester fra Smøla kommune. Andre offentlige tjenester. NAV; Politiet; Tannhelsetjeneste Ringsaker kommune jobber etter en helhetlig strategi for å fremme vekst og utvikling. Vi vil ta godt vare på alle som bor her, slik at de blir boende her også i framtida. Samtidig arbeider vi systematisk for å øke vår attraktivitet slik at innflyttinge Rindal kommune. Rindalsvegen 17. 6657 Rindal. Send e-post til postmottak. Telefon: 7166 4700. Kommunenummer: 5061. Org.nr.: 940 138 051. Bankkontonr.: 4111.06.0087 Rådmannen i Øvre Eiker kommune legger til grunn at kjønnsnøytrale titler gjør arbeidslivet enda mer åpent for alle. Hun anbefalte derfor politikerne å gå inn for en endring av stillingstittelen fra rådmann til kommunedirektør med umiddelbar virkning. Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 22. mai

Norddal - Wikipedi

 1. E-post post@vegarshei.kommune.no. Søk på ansatte Besøksadresse Kommunehuset, Molandsveien 11 Post- og fakturaadresse Molandsveien 11, 4985 Vegårshei Organisasjonsnummer 964 965 048 Kontonummer 2938 05 01706 Kommunenummer 4212. Ansvarlig redaktør: Rådmann Ole Petter Skjævestad Nettredaktør: Anne Helene E. Baarø
 2. istrative leder. Dette er i samsvar med ny kommunelov
 3. istrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet: § 23. Ad
 4. Rådmann Han skal vareta det samla ansvar for at kommunen sin drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak og skal sjå til at drifta skjer innafor dei økonomiske rammene som ligg i kommunestyret sitt budsjettvedtak
 5. Nordreisa kommune Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett Telefon: 7758 8000 Åpningstid: 9 - 15 Telefontid: 8 - 15 Faks: 77 77 07 01 E-post: Organisasjonsnr. 943 350 833 Kommunenr. 5428. Web.
 6. Innstillingsutvalget hadde fredag 9. september sitt avsluttende møte i arbeidet med å rekruttere ny rådmann til Lunner kommune. Rett i etterkant av dette satte formannskapet sitt møte for å behandle sak om innstilling av kandidat til stilling som rådmann

Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden × Betalingsregulativ - kommunale avgifter; Bolig og eiendo De ulike virksomheter kan du lese mer om under organisasjon. Organisasjonen jobber ut fra at : Enhver ansatt skal gjøre sitt til at alle opplever respekt og toleranse i møte med Eidskog kommune Virksomhetsledere Navn Tjeneste Telefon Evy Anne Vestli Heggen Virksomhetsleder for Helse og omsorg 62 83 38 80 Jon Egil Pettersen Virksomhetsleder for Oppvekst og læring 62 83 36 95 Steinar. Ragnar Christoffersen, kommunedirektør Lørenskog kommune Ragnar Christoffersen er kommunedirektør (tidligere rådmann) i Lørenskog kommune. Han ble ansatt i Lørenskog kommune som rådmann i 2013. Christoffersen er bosatt på Hamar, er utdannet fra Krigsskolen I og II, Bedriftsøkonom og Master of Management fra BI med vekt på ledelse, HR (Human Relations) og økonomi Avtroppende rådmann Gro Anita Trøan hadde i går sin siste arbeidsdag i kommunen som rådmann. I perioden frem til ny kommunedirektør blir ansatt vil Ingeborg Havsø fungere i stillingen som rådmann. Det var i kommunestyrets møte 26. oktober 2020 at Havsø ble konstiuert i stillingen. Ingeborg. Sandnes kommune leverer fortsatt gode tjenester og har engasjerte medarbeidere. Arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand fortsatte utover året og ble avsluttet før årsskiftet. Planen for Forus-området IKDP Forus sammen med Bymiljøpakken er to interkommunale prosjekt som krevde mye innsats i løpet av året

Rådmann: Geir Berglund Telefon:411 21 649 E-post: geir.berglund@heroy-no.kommune.no Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 17 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren

Norddal - tidligere kommune - Store norske leksiko

 1. Lars Bogstad er konstituert som rådmann fram til ny rådmann vert tilsett. lars.bogstad@laerdal.kommune.n
 2. Kommunen har 54.891 innbyggere (per 2. kvartal 2019). Skien kommune er den største arbeidsplassen i Telemark. I 2019 hadde vi 3418 årsverk fordelt på 129 enheter. Brutto driftsutgifter var i 2018 på 4,1 milliarder. Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå
 3. istrasjon. E-post: leif.harald.walle@stor-elvdal.kommune.no , han kan nås på mobil: 416 36267 Rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt
 4. istrative leder for den samlede kommunale virksomheten. Stillingen ble tidligere kalt rådmann, senere ad
 5. istrasjonen og har ansvaret for samordning og effektivisering.Han skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett i alle kommunale, folkevalgte organer

Det er tilrådinga til Karl André Birkhol, rådmann i Norddal og påtroppande administrasjonssjef i Fjord. onsdag 09.10 2019. Ordføraren i Norddal kommune åtvarar om rasfare i kommunen Wolden, som i sommer ble ansatt som rådmann i Orkdal kommune, tiltrer stillingen 1. februar neste år. Wolden begynte i sommer som rådmann i Orkdal kommune. Han gikk den gang fra jobben som kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim, en jobb han hadde hatt siden 2009. Nå vender han altså tilbake til Trondheim kommune

rådmann - Store norske leksiko

Rune Hallingstad blir ny rådmann i Ullensaker kommune. Innhold. Det har et enstemmig kommunestyre bestemt i dag. Hallingstad kommer fra stillingen som rådmann i Sør-Odal kommune. Publisert: 04.04.2017 17:58:37 Sist endret: 04.04.2017 17:58 KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 80 00. I Elverum er Kristian Trengereid kommunedirektør. Dette har han vært siden 1. oktober 2015. Han har tidligere vært rådmann i Trysil kommune i 13 år, avdelingsleder innen helse og omsorg samt personalsjef Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 12. juni 2018 Frå administrasjonen: Rådmann Karl André Birkhol Rådmann Anne Berit Løset Prosjektleiar Hilde Dyrkorn som også var sekretær på møtet Tillitsvalde: Adriana Cadavid og Bente Skarbø. Fellesnemnda for Fjord kommune vedtek digitaliseringsstrategi for Fjord kommune slik de RLG ledes av rådmann Kjell Idar Berg, han begynte som rådmann i Vestvågøy i 2013. Rådmannens oppgaver er administrativ ledelse av kommunen iht. kommunelov og rådmannsinstruks. Omstilling i kommunen, definere oppgaver og organisere. Iverksette prosesser og sikre god kommunikasjon mellom befolkning, politikere og administrasjon

Nord-Odal kommune - Forsid

Startsiden - Nordkapp kommune

Rådmannen er øvste administrative leiar for dei tilsette i kommunen. Rådmannen sine oppgåver og ansvar går fram av § 23 i kommunelova og av kommunen sitt delegasjonsreglement. §23 i kommunelova Kommunen sitt delegasjonsreglement Rådmannen skal sjå til at saker som vert lagt fram for folkevalte organ er forsvarleg utgreidd og at politiske vedtak vert gjennomført. Rådmannen. Torbjørn blir Gran kommunes nye rådmann 24. september 2020. Torbjørn Hansen (61) fra Jevnaker er ansatt som ny rådmann i Gran kommune. Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag ettermiddag innstillingen om å tilby Hansen rådmannsstillingen. #Blimed å gi til TV-aksjonen i den kretsen der du bor 14. oktober 202 Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmann i Hægebostad kommune er Ivan Sagebakken. Ivan Sagebakken er fra Mandal o

Ledergruppen i Jevnaker kommune består av rådmann og fire kommunalsjefer. Jevnaker kommune. Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker Peter Talseth Telefon 75 07 50 17 Mobil: 977 33 301 E-post peter.talseth@alstahaug.kommune.no Ordføreren har besøksadresse på Rådhuset. Les mer om ordføreren og hans arbeidsoppgaver Varaordfører Hanne Benedikte Wiig Telefon 90094306 E-pos

Nannestad kommune er glad for å få på plass en dyktig rådmann som kan bistå med å videreutvikle kommunen i en tid der mye er i endring og vi vokser mer enn noen andre norske kommuner. Vi tror Orlund vil fremstå som en tydelig og synlig leder, og en som i god dialog med de ansatte vil utvikle kommunen internt, men også i forhold til innbyggere og næringsliv Trude Andresen er rådmann i Øvre Eiker kommune. På disse sidene finner du oversikt over enheter og ansatte i Øvre Eiker kommune

Kontakt. Rådmann Ellen Njøs Lillesvangstu. Tlf. 95 98 29 20. Kontakt oss. Sogndal kommune Norddal kommune består av bygdene Eidsdal, Norddal (Dalsbygda), Tafjord, Fjørå og Valldal. Fjorden deler kommunen i to, kommunesenteret ligger i Valldal, og i 2012 var det 1740 innbyggere i kommunen. Rådmannen er leder for kommunens 7 resultatenheter og støtteenheter Rådmann: Erik Arnesen E-post: radmann@hasvik.kommune.no Telefon: 78 45 27 01 Mobil: 95 20 94 09 Postadresse: Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN Besøksadresse: Fjellveien 6, 9593 BREIVIKBOT Kontaktinformasjon. Rådmann: Jo Bjarte Tømmerbakke. Tlf: 56 59 90 03 / 474 62 610 E-post: jo.tommerbakke@modalen.kommune.no Assisterande rådmann: Ove Sæbø. Tlf: 56 59 90 04 / 922 25 56 Rådmann. Roy-Bjarne Hemmingsen er rådmann i Snåsa kommune. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ,.

Kommunekar

Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110 Rådmann. Øyvind Toft er rådmann i Grane kommune. Han tiltrådte i stillingen april 2019. Rådmann er ifølge kommuneloven den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt Hurdal kommune 3969270566, Rådmann Offentlig søkerliste Nr Navn Stilling Poststed 1 Landsnes, Endre Munthe (42) M Partner, Konrat AS 4340 Bryne 2 Melby, Erik Holm (50) M 2150 Årnes 3 Unntatt offentlighet M 4 Aase, Sander Eide (15) M Dreng. Adresse Besøksadresse Telefon E- post Postboks 173, 8601 Mo i Rana Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana: 75 14 50 00 postmottak@rana.kommune.n

Breibandutbygging - Norddal kommune

Rådmann. Work 91312203. bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no. Tema Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse - og omsorg Individ og samfunn Innvandring og integrering Kultur, idrett og fritid Næring. Rådmann. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Rådmann i Namsskogan kommune er Mildrid Hendbukt-Søbstad. Mildrid startet som rådmann i Namsskogan i januar 2020. Sist endret 15.06.2020 20.00 E-post: erling.sandnes@flakstad.kommune.no. Assisterende rådmanns stillingsbeskrivelse. Assisterende rådmann tilsettes av kommunestyret. Assisterende rådmann er administrativt underlagt rådmannen, og er rådmannens stedfortreder og utøver rådmannens rettigheter og plikter i dennes fravær Turer og aktiviteter i Norddal: Se anmeldelser og bilder av turer og aktiviteter i Norddal, Norge på Tripadvisor Torbjørn Hansen (61) fra Jevnaker er ansatt som ny rådmann i Gran kommune. Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag ettermiddag innstillingen om å tilby Hansen rådmannsstillingen

Ringerike kommune - Rådmannens ledertea

TRÆNA KOMMUNE. Rådhuset 8770 Træna. Tlf.: 75095800. Rådmann: Torild Fogelberg Hansen. Følg oss på Facebook Følg oss på Instagram. Web levert av CustomPublish. Velkommen til Sør-Aurdal kommune. Her finner du litt informasjon om vår virksomhet; hvor du kan treffe oss og hva vi kan tilby av tjenester og service Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Kommunestyret vil vedta ansettelse av ny rådmann etter innstilling fra et ansettelsesråd. Saken kommer til politisk behandling 5. november 2020. Vi vil tidligst se en ny rådmann på plass i februar 2021. Jane Short Aurlien er konstituert som rådmann i Nordre Follo kommune etter at Gro Herheim gikk av 7. september 2020 2. nov. 2020 kl. 07:59 Informasjon om Covid19. Sent fredag kveld fikk Måsøy kommune påvist et tilfelle av covid-19. Les mer..

 • Single bar rostock.
 • Freia sjokoladehus vg.
 • Krav om tilfluktsrom.
 • Katter går for å dø.
 • Hjertetransplantasjon overlevelse.
 • Kalterer see.
 • Pancakes na jogurcie.
 • Elizabeth i av england henry duke of cornwall.
 • Røde kors trondheim kurs.
 • Demontere elko lysbryter.
 • Vikingtrener.
 • Mørkeste dagen i året.
 • Us botschaft berlin esta.
 • Watch lethal weapon season 1 online free.
 • Jugendzentrum wuppertal langerfeld.
 • Trampoline park sverige göteborg.
 • Raikou pokémon go.
 • All falls down tłumaczenie.
 • Thalidomid scandal.
 • Peter wallenberg andrea gandet.
 • Spot on norsk.
 • Jaycee dugard.
 • Senftenberger see ferienhaus.
 • Oleander winterharte sorten.
 • Single target fury warrior.
 • Tromsø lyngsalpene.
 • Håruppsättning bröllop stockholm.
 • Danmarks herregårde jylland.
 • Digital audio.
 • Best fps games of all time.
 • Foss bad forhandlere.
 • Größter see steiermark.
 • Sig sauer 22lr.
 • Stanley cup 2018.
 • Nintendo classic mini spill.
 • Jugendgottesdienst neue wege.
 • Ghd rettetang sluttet å virke.
 • Vancouver island wie lange.
 • Jessica u meir.
 • Philips soundbar htl5140.
 • Fjerne mose i plen.